Acasă » 2020 » octombrie » 11

Arhiva Zilei: octombrie 11, 2020

Articole publicate

Categorii

Erasmus+

Our culture,our future

Cultura noastră, viitorul nostru

 2020-1-RO01-KA229-079850_1

Rezumat

Proiectul este format din șase țări: Italia, Croația, România, Turcia, Portugalia, Macedonia, ce vor lucra împreună la explorarea patrimoniului cultural european tangibil și intangibil al fiecărei țări participante. Pe parcursul proiectului, în timp ce lucrează la activitățile acestuia, partenerii își vor compara tradițiile, vor găsi diferențe și asemănări, vor găsi diversitate în unitatea europeană. Toate popoarele își aduc contribuția la cultura lumii. De aceea, este important să respectăm și să protejăm tot patrimoniul cultural, prin legi naționale și tratate internaționale.

Patrimoniul cultural implică o legătură comună, apartenența noastră la o comunitate. Acesta reprezintă istoria și identitatea noastră, legătura noastră cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul nostru. În cazul „patrimoniului cultural”, patrimoniul nu constă în bani sau proprietăți, ci în cultură, valori și tradiții. Patrimoniul este o proprietate, ceva moștenit, transmis de generațiile anterioare. Așa că trebuie să îl protejăm și să ne asigurăm că este transmis generațiilor următoare. Acest proiect ne va motiva să realizăm această responsabilitate și va reaminti altora despre importanța patrimoniului cultural. În acest moment, o mare parte din responsabilitate le revine instituțiilor educaționale și publice. Obiectivul principal al proiectului este de a lucra la activități legate de patrimoniul cultural european. Patrimoniul cultural este comoara noastră și o valoare neprețuită pentru fiecare individ și pentru societate și, ca atare, ar trebui să fie păstrat pentru generațiile viitoare. Tinerii și elevii ar trebui să cunoască valoarea trecutului lor. Am ales următoarele obiective specificate în Cadrul european de Acțiune privind patrimoniul cultural pentru a obține o abordare holistică, pentru a privi patrimoniul cultural ca pe o resursă pentru viitor și pentru a pune oamenii în centrul său pentru:

• consolidarea unui sentiment de apartenență la Europa
• sensibilizarea cu privire la istoria și valorile comune europene
• concentrarea pe implicarea copiilor și tinerilor pentru un proiect european durabil și favorabil incluziunii
• o mai bună protecție, reutilizare, îmbunătățire, valorificare și promovare a patrimoniului cultural european
• răspândirea cuvântului despre importanța îngrijirii și transmiterii patrimoniului nostru comun
• încurajarea împărtășirii și aprecierii patrimoniului cultural european ca resursă comună
• explorarea provocărilor protejării patrimoniului cultural tangibil și intangibil în Contextul european.

În lumina ET 2020 (pentru promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active) va fi creșterea dintre țările noastre prin necesitatea de a include patrimoniul nostru: în cazul în care trecutul întâlnește viitorul, ce a acentuat rolul tinerilor în menținerea în viață a patrimoniului, a tradiției și a culturii în educație. Există multe forme de patrimoniu cultural, iar în proiectul nostru ne vom ocupa de ambele forme tangibile și intangibile.
Planificăm rezultate concrete datorită activităților noastre bazate pe proiecte
•CARTEA DE BUCATE
• Lista de zile speciale
•expoziție de cărți poștale
• E-broșură și Patrimoniile noastre
• fișiere PDF ale PLANURILOR DE LECȚII
•cluburi ale patrimoniului cultural &UNITs
•broșuri și Clipuri video LEGENDES
• Site de proiect/canal Youtube/ pagina FB
• integrarea patrimoniului cultural în programele noastre
• 4 proiecte eTwinning diferite & 2 evenimente eTwinning
• colecție de fotografii / desene cu instrumente tradiționale
•İmagini/ clipuri video cu clădiri, monumente, peisaje, artefacte
• un fișier PDF cu cărți, obiceiuri, folclor, tradiții, flora și fauna
•prezentări despre artiști celebri, sportivi, Laureați ai premiului Nobel și Oscar, muzicieni

Toate atelierele noastre, activitățile în pereche, excursiile, cluburile școlare și unitățile vor oferi explorarea potențialelor sinergii și provocări legate de protejarea patrimoniului cultural în contextul european. Activitățile LTT vor fi 4 elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani (primul și al patrulea LTT cu 5 elevi) și 2 profesori care vor fi selectați după criteriile stabilite. 10 dintre elevi vor avea obstacole economice/sociale/geografice.

Primul LTT va fi despre patrimoniul românesc tangibil si intangibil.
Al doilea LTT va fi despre patrimoniul macedonean tangibil si intangibil.
Al treilea LTT va fi despre patrimoniul italian tangibil si intangibil.
Al patrulea LTT va fi despre patrimoniul portughez tangibil si intangibil.
Al cincilea LTT va fi despre patrimoniul croat tangibil si intangibil.
Al șaselea LTT va fi despre patrimoniul turcesc tangibil si intangibil.
În timpul LTT participanții la activități își vor compara cultura cu ceilalți și vor avea respect
pentru ceilalți. Se vor explora monumente, îmbrăcăminte, opere de artă, situri de patrimoniu, artefacte, alimente, peisaje și tradiții orale prin metode de învățare bazate pe proiect.
Contribuții versatile ale acestui proiect au fost selectate pe termen scurt și lung pentru școlile noastre. Pe termen lung pentru școlile noastre, acest proiect va aduce:
-creșterea ratei de utilizare a patrimoniului cultural în curriculum
-sensibilizarea cu privire la protejarea patrimoniului cultural al Europei
-creșterea gradului de conștientizare a istoriei și valorilor comune europene
-dezvoltarea aspectelor educaționale pentru o Europă inclusivă și durabilă
-integrarea patrimoniului tangibil și intangibil prin predarea istoriei, sociologiei, ecologiei și
subiectelor de mediu.

Calendarul activităților


P1 alte evenimente de proiect 09-2020
Lansarea proiectului. Începe întâlnirea cu părțile interesate și personalul școlii.
O întâlnire online cu toți partenerii.
Testele preliminare și post-testele vor fi dezvoltate de către partenerul macedonean împreună cu serviciul de asistență.
P2 alte evenimente de proiect 10-2020
Site-ul proiectului va fi creat de către România
Turcia va crea site-ul de FB al proiectului și un grup închis pentru a comunica cu partenerii
Croația va începe votarea logo-ului și votarea sloganului prin formularele googlesheets și vor proiecta un banner folosind sigla votată.
Italia va crea un canal de youtube pentru a partaja înregistrări video în timpul mobilităților.
C1 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 11-2020 PATRIMONIUL CULTURAL ROMÂNESC
P3 alte evenimente de proiect 11-2020
Diseminarea activităților LTT din România: publicații și ateliere cu elevi/profesori/părinți
Proiectul eTwinning al României va fi creat după mobilitatea în România
Fiecare partener va crea UN COLȚ Erasmus+ în școlile lor
SEMINARII/REUNIUNI DE DISEMINARE
YouTube Channel Italia
P4 alte evenimente de proiect 12-2020
SEMINARII/REUNIUNI DE DISEMINARE vor fi organizate la fiecare școală despre patrimoniul cultural și vor fi invitate autoritățile locale, familii și persoanele interesate.
P5 alte evenimente de proiect 01-2021
Fiecare școală parteneră va înființa „patrimoniul cultural Club & Unitate”. Clubul școlar va fi format din profesori și studenții care vor participa la activitățile LTT. Grupul va fi format din profesorul care a acceptat responsabilitățile și s-a alăturat mobilităților.
Fiecare școală va partaja clipuri video pe Twinspace / Canal de youtube/pagina de FB/site-ul Italia va coordona procesul ca responsabil de Youtube

C2 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 03-2021 PATRIMONIUL CULTURAL MACEDONEAN
Vor fi difuzate activitățile LTT din Macedonia realizate de fiecare partener în propriile țări: publicații, ateliere cu elevi/profesori/părinți
Fiecare partener va trimite broșuri/publicații altor instituții și asociații din cadrul orașelor de proveniență

P6 alte evenimente de proiect 03-2021
Turcia va pregăti o colecție de E-Catalog cu materiale de patrimoniu ale celor 6 țări partenere. Va fi pregătit de Flipgorilla pe site-ul :https://madmagz.com/
Va fi o revistă colaborativă prin partajarea între parteneri pentru a lucra la ea.
P7 alte evenimente de proiect 04-2021
Ateliere cu Clubul patrimoniului cultural & Unitate din școlile partenere
Diseminarea activităților desfășurate de Italia în cadrul LTT: publicații, ateliere cu elevi/profesori/părinți
C3 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2021 PATRIMONIUL CULTURAL ITALIAN
P8 alte evenimente de proiect 05-2021
PRODUSE PROMOTIONALE (căni, pixuri) vor fi pregătite și livrate.
Înainte de raportul intermediar, va exista o examinare intermediară pe SKYPE. Această întâlnire va
fi organizată de România și se vor oferi chestionare / sondaje
P9 alte evenimente de proiect 07-2021
RAPORTUL intermediar: Fiecare echipă va pregăti sinteză și un raport de evaluare pentru școala coordonatoare, coordonatorul va pregăti raportul la jumătatea perioadei.
Rezultatele testelor și ale sondajelor vor fi împărtășite cu școala Română

P10 alte evenimente de proiect 09-2021
Diseminarea activităților Portugaliei în cadrul LTT: Publicații și ateliere cu elevi/profesori/părinți.
După activitățile desfășurate de Portugalia în cadrul LTT, Portugalia va iniția un proiect eTwinning denumit „Euromenko” despre dansul flamenco
C4 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 11-2021 PATRIMONIUL CULTURAL PORTUGHEZ
P11 alte evenimente de proiect 12-2021
*actualizarea site-ului web al platformelor online/Twinspace/FB/
YouTube:
România va actualiza site-ul proiectului
Turcia va actualiza pagina FB a proiectului
Italia va actualiza canalul de Youtube.
*Clubul patrimoniului cultural & unitate al fiecărei școli vor organiza excursii la alte școli, colegii, muzee, centre culturale etc
*Clubul patrimoniului cultural & unitate al fiecărui partener va vizita autoritățile locale și vor oferi câteva meșteșuguri culturale învățate în LTTuri precum: Cocoșii Portugaliei,
Ouă de paște românești, olărit de lut etc.
P12 alte evenimente de proiect 01-2022
*clubul patrimoniului cultural & unitate va organiza ateliere despre flamenco, cusut de mână, pictura pe ou, pictură pe ulcior, prepararea sosului pesto etc
P13 alte evenimente de proiect 04-2022
Un chestionar și un interviu vor fi puse în aplicare de toți partenerii pentru a testa motivația cu subiecte relevante; rețeaua de comunicare va fi creată de către partenerul italian.
*o broșura LEGENDS va fi pregătită de Macedonia
C6 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2022 PATRIMONIUL CULTURAL TURC
C5 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2022 PATRIMONIUL CULTURAL CROAT
P14 alte evenimente de proiect 05-2022
Diseminarea activităților desfășurate de Croația în cadrul LTT: publicații și întâlniri cu elevii/profesorii/părinții
*Italia va compila filmele înregistrate în cadrul proiectului și va realiza un scurt film.
  Apoi, acesta va fi încărcat pe pagina proiectului, pagina FB, canalul de YouTube
*Croația va pregăti un fișier PDF de cărți, obiceiuri, folclor, tradiții, Flora& fauna fiecărei țări partenere
P15 alte evenimente de proiect 06-2022
Diseminarea activităților LTT din Turcia: Articole, știri, interviuri, ateliere cu elevi/profesori/părinți:
Fiecare partener va organiza ateliere de diseminare
Activitățile LTT turcești:
Școala turcă va colecta toate documentele de la parteneri și va pregăti e-bookletul proiectului ca fișier pdf și pe aplicația Flipgorilla: https:// www.flipgorilla.com/
P16 alte evenimente de proiect 07-2022
*Romania, in calitate de coordonator, va organiza o intalnire finala cu toti partenerii pentru evaluarea proiectului.
*toți cei care au luat parte la acest proiect vor disemina imaginile și statisticile, se vor ocupa de rapoturi publice și online
*România va pregăti raportul final pentru NA

Erasmus+

Robotics against bullying

Robotica şi  prevenirea fenomenului de bullying

  

Nr.ref. 2020-1-SE01-KA229-077805_2

Prezentare

Proiectul “Robotica şi prevenirea fenomenului de bullying” are o durată de 24 de luni ș implică 6 școli partenere din 6 țări (Suedia,Portugalia, Turcia, România, Estonia și Slovenia) : Storåskolan(coordonator), OS Sola Breg, Manisa Fen Lisesi, KuressaareGümnaasium, ColegiulNațional Tudor Vladimirescu, Agrupamento de Escolas da Batalha.

Fiecare vizită va dura 5 zile.

Partenerii vorparticipa prin 4 profesori ce vor colabora  pentru a creea un mediu sigur și disciplinat, unde profesorii pot preda și îsi pot atinge întregul potențial în şcoala lor.

Prin urmare, ne dorim să :

-ajutăm directorii si personalul școlii,parinţii în demersul lor contra bullying-ului

-publicăm o politică de condamnare  hărțuirii în fiecare școală

-folosim robotica pentru a îmbunătății reușitelea cademice ale studenților

-îndrumăm copiii hărțuiți împreună cu psihologii școlii

-oferim informații despre comportamentul studenților si hărțuirea în școli

-folosim robotica pentru a preveni hărtuirea înainte ca aceasta să aibă urmări legale

-oferim informațiile necesare de îndrumare pentru școli pentru prevenirea și combaterea hărțuirii

-prevenim hărțuirea cu ajutorul roboticii prin schimbul de experiențe/practici bune

-ajutăm hărțuitorii să recunoască de ce comit aceste acțiuni și să își îndrepte comportamentul

-susținem studenții agresați prin robotică, care va oferi abilități de rezolvare a problemelor și încredere de sine

-îmbogățim experiența profesională a profesorilor implicați

-creăm o legătură între lumea educației și cea din afara școlii

-prevenim hărțuirea încă de la primele ei  aparițiiși nu îi oferim oportunitatea de a escalada pană la un punct la care elevii ar suferi emoțional sau fizic

Datorită metodelor menționate mai sus, cele 12 scopuri ale proiectului vor fi atinse dupăcele 6 vizite ale staff ului după cum urmează:

C1(SE):analizarea tuturor tipurilor de hartuire

C2(PT):hărțuirea cibernetica

C3(SI): hărțuirea cibernetica

C4(TR): hărțuirea fizica

C5(RO):hărțuirea verbala

C6(EE): toate tipurile de hărțuire

Activitățile din Suedia, România, Slovenia, Turcia, Portugalia, Estonia vor fi despre crearea de activități educaționale, jocuri, planuri de performanță cu robotică.

Activitățile și obiectivele noastre se vor realiza în armonie. Toate activitățile vor duce  la realizarea obiectivelor din  cadrul orarului, diseminării și planului de urmărire. Participanții noștri vor folosi activitățile / planurile dezvoltate în timpul mobilităților cu profesorii. Activitățile noastre LTT au fost modelate pentru a găsi o nouă metodă. Acestea facilitează contactul între instituțiile participante nu doar la nivel național, ci și transnațional. Aceste linkuri oferă o oportunitate de a împărtăși informații de mediu, bune practici despre protejarea copiilor noștri împotriva agresiunii cu abilități implicate de LEGO EV3, VEX IQ, MBOT, LEGO SPIKE etc.

Rezultatele pe care proiectul le va crea (atât tangibile, cât și intangibile) sunt direct legate de nevoile identificate și detaliate la începutul acestui formular, cum ar fi e-Booklet / e-magazine despre Jocuri Anti-Bullying, Raport public și scurt video Antibullying, Club Antibullying , Crearea de politici privind reclamațiile, Fluturași / broșuri / afișe antibullying, web-siteul  proiectului / canal Youtube / pagina FB, rapoarte de consiliere școlară, reducerea cu cel putin 5% a fenomenului  de agresiune, creșterea cu 5%  a performantelor  academice .

Planificăm să implicăm școlile ca beneficiari activi. Proiectul nostru va contribui la crearea unor medii școlare mai sigure pentru profesori și elevi. Cu toții ne propunem să facem școlile noastre locuri mai prietenoase pentru profesori și elevi și să folosim noua metodă: utilizarea roboticii ca instrument de prevenire a agresiunii prin intermediul cluburilor anti-bullying timp de mulți ani in şcoli.

Metodologii:

Erasmus+

Geoparcurile ca puncte educationale

Prezentare

Geoparcurile se referă la amenajarea zonelor natural în care elementele de patrimoniu geologic, geomorfologic, biologic și cultural sunt rare, estetic, științific și economic valoroase pentru scopuri educaționale, turistice și economice. Conservarea și durabilitatea sunt foarte importante în aceste domenii. Deși nu se știe, este un fenomen care se încearcă a fi creat în întreaga lume, datorită conștientizării educației și protecției și dezvoltării economice datorită Geoparcurilor. Cea mai eficientă educație pentru a introduce lumea în societate în orice mod și pentru a crea o conștientizare a protecției naturii este educația data în natură. De aceea, formarea geopark este atât de importanta. Conștientizarea conservării este baza continuității vieții naturale. Dacă dorim să transferăm ceea ce avem generațiilor viitoare, trebuie să începem prin a le proteja mai întâi. Toate structurile (fosile, roci, minerale și formațiuni morfologice) care descriu procesele de la formarea scoarței terestre până în prezent sunt produse ale unor perioade geologice lungi. Dacă aceste structuri care aparțin întregii umanități sunt pierdute, ele nu pot fi reproduse. Pentru ca generațiile următoare să înțeleagă, să recunoască și să învețe despre natura în care trăiesc, materialul la îndemână trebuie să fie natura însăși. În acest moment, educația geopark pentru incluziune și protecție a motivat 6 scoli din Spania, Portugalia, Croația, România, Grecia, Turcia să se întâlnească. Parteneriatul nostru, care a început cu un proiect eTwinning, a fost încununat cu acest proiect Erasmus, pentru a crește gradul de conștientizare a Geoparcurilor în țările noastre și pentru a dezvolta un proiect de integrare a acestuia în cadrul programei noastre educationale. Deoarece schimbările climatice și încălzirea globală care amenință lumea noastră necesită conștientizarea acțiunilor colective pe scena internațională. În acest proiect, vor avea loc activități de formare și cercetare în zonele UNESCO GEOPARK. Prin proiectul nostru, elevii noștri se vor apropia de natură și vor învăța direct în lumea magică a acesteia, odată cu includerea pierderilor suferite de natura, durabilitatea Geoparcurilor și educație. Astfel, scopul nostru este de a 1. Crește gradul de conștientizare sociala cu privire la protecția și durabilitatea Geoparcurilor 2. Asigura înființarea de cluburi Geopark în școli 3. Asigura că geografia, geologia și științele naturii sunt preferate de studenții noștri. 4. Observa mediul în zonele geopark, valoarea pe care o adaugă la acea regiune, importanța patrimoniului său geologic în istorie și societate cu studenții noștri 5. Învata elevii observând zonele geologice și estetice, peșteri de lavă, cascade frumoase, spa-uri, cosuri de fum și formațiuni de rocă în Geoparcuri. Ca 6 țări diferite, ne propunem să oferim soluții la problemele de mediu și globale concentrându-ne pe geodiversitate, geopatrimoniu, geo-protecție, geoproduse, geomorfologie, geoparcuri, Rețeaua Europeană Geopark, Rețeaua Universală Geopark. Proiectele noastre vor dura 24 luni.

Cele 6 activități LTT sunt: C1: activitati la Kula-Salihli Geopark C2: activitati la Lesvos Geopark C3: activitati la Azuros Geopark C4: activitati la Hateg Dinosaurus Geopark C5: activitati la Papuk Geopark C6: activitati la El Hierro Geopark

Activitățile C1 vor fi desfasurate cu 3 profesori de la fiecare partener.

Alte LTT-uri vor fi cu 4 elevi (11-15 ani) și 2 profesori (geografie, știință, biologie sau științele pământului) de la fiecare partener. Un total de 15 elevi dezavantajați vor beneficia, de asemenea, de activitățile LTT. Activitățile noastre geopark din Turcia, Spania, Portugalia, Croația, România și Grecia ne vor permite să ne atingem obiectivul menționat mai sus. Toate activitățile noastre sunt în armonie cu obiectivele noastre. Toate activitățile locale, naționale și internaționale pe care le planificăm și le proiectăm ne vor permite să atingem obiectivele principale în calendarul proiectului nostru, în etapele de monitorizare și diseminare.

METODOLOGIE: Metode de învățare bazate pe proiect și experiențiale vor fi utilizate în proiectul nostru. Elevii noștri vor participa la lucru în echipă, vor face prezentări, vor efectua experimente, vor face observații în natură, vor participa la diverse activități cu ajutorul geologilor, experților, își vor asuma responsabilitatea și vor învăța să învețe. REZULTATE CONCRETE -Banner /logo -raport public -eTwinning Project -e-Booklet -e-magazine –bloguri de învățare–video conștientizare Geopark –Statistici Test Evaluare –Cluburi și unități scolare Geopark –activitati si planuri de lectii Geopark- pagina web, canal de YouTube, pagina de Facebook, Erasmus Corner- Workshop-uri despre dinozauri, minerale, fauna, flora, etc. Prin proiectul nostru, vor fi elaborate planuri de lecție pentru a face Geoparcurile un punct de instruire pentru studenți. Acesta va încuraja elevii să participe la conservarea naturii și va asigura înființarea de cluburi și unități Geopark în școlile din apropiere. Elevii noștri se vor concentra pe geologie și științele naturii în alegerea profesiei lor. Datorită utilizării Geoparcurilor ca puncte educaționale, elevii noștri vor dobandi conștientizarea Geoparcurilor.

_________________________
G h i d u r i
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a fost admis în rețeaua
Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet) Ordinul Ministrului Educației
nr. 3133/14.02.2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu,
membru al Alianței Colegiilor Centenare
24 octombrie 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ EUROPEANĂ
30 mai 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ ERASMUS+
23 februarie 2021
_________________________
_________________________
Prevenirea corupției prin măsuri de sprijin integrate
Proiectul
„Integritate și Transparență”
,
cofinanțat din Fondul Social European prin POCA
_________________________
_________________________
CNTV – instituție acreditată
Erasmus+,
din 23.02.2021
_________________________
CNTV – premiat cu titlul de
„Școală eTwinning”,
în urma desfășurării unor importante proiecte europene.

.
_________________________
Din anul 2020, CNTV a devenit „ȘCOALĂ-AMBASADOR a PARLAMENTULUI EUROPEAN”, titlu conferit de Parlamentul European, în cadrul Concursului EPAS – Școli Ambasador.
_________________________
CNTV – Centru de pregătire pentru examenele Cambridge _________________________
_________________________

Arhivă

octombrie 2020
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031