Home » Educație

Category Archives: Educație

Proiect eTwinning

Erasmus+

Our culture,our future

Cultura noastră, viitorul nostru

 2020-1-RO01-KA229-079850_1

Rezumat

Proiectul este format din șase țări: Italia, Croația, România, Turcia, Portugalia, Macedonia, ce vor lucra împreună la explorarea patrimoniului cultural european tangibil și intangibil al fiecărei țări participante. Pe parcursul proiectului, în timp ce lucrează la activitățile acestuia, partenerii își vor compara tradițiile, vor găsi diferențe și asemănări, vor găsi diversitate în unitatea europeană. Toate popoarele își aduc contribuția la cultura lumii. De aceea, este important să respectăm și să protejăm tot patrimoniul cultural, prin legi naționale și tratate internaționale.

Patrimoniul cultural implică o legătură comună, apartenența noastră la o comunitate. Acesta reprezintă istoria și identitatea noastră, legătura noastră cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul nostru. În cazul “patrimoniului cultural”, patrimoniul nu constă în bani sau proprietăți, ci în cultură, valori și tradiții. Patrimoniul este o proprietate, ceva moștenit, transmis de generațiile anterioare. Așa că trebuie să îl protejăm și să ne asigurăm că este transmis generațiilor următoare. Acest proiect ne va motiva să realizăm această responsabilitate și va reaminti altora despre importanța patrimoniului cultural. În acest moment, o mare parte din responsabilitate le revine instituțiilor educaționale și publice. Obiectivul principal al proiectului este de a lucra la activități legate de patrimoniul cultural european. Patrimoniul cultural este comoara noastră și o valoare neprețuită pentru fiecare individ și pentru societate și, ca atare, ar trebui să fie păstrat pentru generațiile viitoare. Tinerii și elevii ar trebui să cunoască valoarea trecutului lor. Am ales următoarele obiective specificate în Cadrul european de Acțiune privind patrimoniul cultural pentru a obține o abordare holistică, pentru a privi patrimoniul cultural ca pe o resursă pentru viitor și pentru a pune oamenii în centrul său pentru:

• consolidarea unui sentiment de apartenență la Europa
• sensibilizarea cu privire la istoria și valorile comune europene
• concentrarea pe implicarea copiilor și tinerilor pentru un proiect european durabil și favorabil incluziunii
• o mai bună protecție, reutilizare, îmbunătățire, valorificare și promovare a patrimoniului cultural european
• răspândirea cuvântului despre importanța îngrijirii și transmiterii patrimoniului nostru comun
• încurajarea împărtășirii și aprecierii patrimoniului cultural european ca resursă comună
• explorarea provocărilor protejării patrimoniului cultural tangibil și intangibil în Contextul european.

În lumina ET 2020 (pentru promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active) va fi creșterea dintre țările noastre prin necesitatea de a include patrimoniul nostru: în cazul în care trecutul întâlnește viitorul, ce a acentuat rolul tinerilor în menținerea în viață a patrimoniului, a tradiției și a culturii în educație. Există multe forme de patrimoniu cultural, iar în proiectul nostru ne vom ocupa de ambele forme tangibile și intangibile.
Planificăm rezultate concrete datorită activităților noastre bazate pe proiecte
•CARTEA DE BUCATE
• Lista de zile speciale
•expoziție de cărți poștale
• E-broșură și Patrimoniile noastre
• fișiere PDF ale PLANURILOR DE LECȚII
•cluburi ale patrimoniului cultural &UNITs
•broșuri și Clipuri video LEGENDES
• Site de proiect/canal Youtube/ pagina FB
• integrarea patrimoniului cultural în programele noastre
• 4 proiecte eTwinning diferite & 2 evenimente eTwinning
• colecție de fotografii / desene cu instrumente tradiționale
•İmagini/ clipuri video cu clădiri, monumente, peisaje, artefacte
• un fișier PDF cu cărți, obiceiuri, folclor, tradiții, flora și fauna
•prezentări despre artiști celebri, sportivi, Laureați ai premiului Nobel și Oscar, muzicieni

Toate atelierele noastre, activitățile în pereche, excursiile, cluburile școlare și unitățile vor oferi explorarea potențialelor sinergii și provocări legate de protejarea patrimoniului cultural în contextul european. Activitățile LTT vor fi 4 elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani (primul și al patrulea LTT cu 5 elevi) și 2 profesori care vor fi selectați după criteriile stabilite. 10 dintre elevi vor avea obstacole economice/sociale/geografice.

Primul LTT va fi despre patrimoniul românesc tangibil si intangibil.
Al doilea LTT va fi despre patrimoniul macedonean tangibil si intangibil.
Al treilea LTT va fi despre patrimoniul italian tangibil si intangibil.
Al patrulea LTT va fi despre patrimoniul portughez tangibil si intangibil.
Al cincilea LTT va fi despre patrimoniul croat tangibil si intangibil.
Al șaselea LTT va fi despre patrimoniul turcesc tangibil si intangibil.
În timpul LTT participanții la activități își vor compara cultura cu ceilalți și vor avea respect
pentru ceilalți. Se vor explora monumente, îmbrăcăminte, opere de artă, situri de patrimoniu, artefacte, alimente, peisaje și tradiții orale prin metode de învățare bazate pe proiect.
Contribuții versatile ale acestui proiect au fost selectate pe termen scurt și lung pentru școlile noastre. Pe termen lung pentru școlile noastre, acest proiect va aduce:
-creșterea ratei de utilizare a patrimoniului cultural în curriculum
-sensibilizarea cu privire la protejarea patrimoniului cultural al Europei
-creșterea gradului de conștientizare a istoriei și valorilor comune europene
-dezvoltarea aspectelor educaționale pentru o Europă inclusivă și durabilă
-integrarea patrimoniului tangibil și intangibil prin predarea istoriei, sociologiei, ecologiei și
subiectelor de mediu.

Calendarul activităților


P1 alte evenimente de proiect 09-2020
Lansarea proiectului. Începe întâlnirea cu părțile interesate și personalul școlii.
O întâlnire online cu toți partenerii.
Testele preliminare și post-testele vor fi dezvoltate de către partenerul macedonean împreună cu serviciul de asistență.
P2 alte evenimente de proiect 10-2020
Site-ul proiectului va fi creat de către România
Turcia va crea site-ul de FB al proiectului și un grup închis pentru a comunica cu partenerii
Croația va începe votarea logo-ului și votarea sloganului prin formularele googlesheets și vor proiecta un banner folosind sigla votată.
Italia va crea un canal de youtube pentru a partaja înregistrări video în timpul mobilităților.
C1 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 11-2020 PATRIMONIUL CULTURAL ROMÂNESC
P3 alte evenimente de proiect 11-2020
Diseminarea activităților LTT din România: publicații și ateliere cu elevi/profesori/părinți
Proiectul eTwinning al României va fi creat după mobilitatea în România
Fiecare partener va crea UN COLȚ Erasmus+ în școlile lor
SEMINARII/REUNIUNI DE DISEMINARE
YouTube Channel Italia
P4 alte evenimente de proiect 12-2020
SEMINARII/REUNIUNI DE DISEMINARE vor fi organizate la fiecare școală despre patrimoniul cultural și vor fi invitate autoritățile locale, familii și persoanele interesate.
P5 alte evenimente de proiect 01-2021
Fiecare școală parteneră va înființa “patrimoniul cultural Club & Unitate”. Clubul școlar va fi format din profesori și studenții care vor participa la activitățile LTT. Grupul va fi format din profesorul care a acceptat responsabilitățile și s-a alăturat mobilităților.
Fiecare școală va partaja clipuri video pe Twinspace / Canal de youtube/pagina de FB/site-ul Italia va coordona procesul ca responsabil de Youtube

C2 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 03-2021 PATRIMONIUL CULTURAL MACEDONEAN
Vor fi difuzate activitățile LTT din Macedonia realizate de fiecare partener în propriile țări: publicații, ateliere cu elevi/profesori/părinți
Fiecare partener va trimite broșuri/publicații altor instituții și asociații din cadrul orașelor de proveniență

P6 alte evenimente de proiect 03-2021
Turcia va pregăti o colecție de E-Catalog cu materiale de patrimoniu ale celor 6 țări partenere. Va fi pregătit de Flipgorilla pe site-ul :https://madmagz.com/
Va fi o revistă colaborativă prin partajarea între parteneri pentru a lucra la ea.
P7 alte evenimente de proiect 04-2021
Ateliere cu Clubul patrimoniului cultural & Unitate din școlile partenere
Diseminarea activităților desfășurate de Italia în cadrul LTT: publicații, ateliere cu elevi/profesori/părinți
C3 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2021 PATRIMONIUL CULTURAL ITALIAN
P8 alte evenimente de proiect 05-2021
PRODUSE PROMOTIONALE (căni, pixuri) vor fi pregătite și livrate.
Înainte de raportul intermediar, va exista o examinare intermediară pe SKYPE. Această întâlnire va
fi organizată de România și se vor oferi chestionare / sondaje
P9 alte evenimente de proiect 07-2021
RAPORTUL intermediar: Fiecare echipă va pregăti sinteză și un raport de evaluare pentru școala coordonatoare, coordonatorul va pregăti raportul la jumătatea perioadei.
Rezultatele testelor și ale sondajelor vor fi împărtășite cu școala Română

P10 alte evenimente de proiect 09-2021
Diseminarea activităților Portugaliei în cadrul LTT: Publicații și ateliere cu elevi/profesori/părinți.
După activitățile desfășurate de Portugalia în cadrul LTT, Portugalia va iniția un proiect eTwinning denumit “Euromenko” despre dansul flamenco
C4 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 11-2021 PATRIMONIUL CULTURAL PORTUGHEZ
P11 alte evenimente de proiect 12-2021
*actualizarea site-ului web al platformelor online/Twinspace/FB/
YouTube:
România va actualiza site-ul proiectului
Turcia va actualiza pagina FB a proiectului
Italia va actualiza canalul de Youtube.
*Clubul patrimoniului cultural & unitate al fiecărei școli vor organiza excursii la alte școli, colegii, muzee, centre culturale etc
*Clubul patrimoniului cultural & unitate al fiecărui partener va vizita autoritățile locale și vor oferi câteva meșteșuguri culturale învățate în LTTuri precum: Cocoșii Portugaliei,
Ouă de paște românești, olărit de lut etc.
P12 alte evenimente de proiect 01-2022
*clubul patrimoniului cultural & unitate va organiza ateliere despre flamenco, cusut de mână, pictura pe ou, pictură pe ulcior, prepararea sosului pesto etc
P13 alte evenimente de proiect 04-2022
Un chestionar și un interviu vor fi puse în aplicare de toți partenerii pentru a testa motivația cu subiecte relevante; rețeaua de comunicare va fi creată de către partenerul italian.
*o broșura LEGENDS va fi pregătită de Macedonia
C6 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2022 PATRIMONIUL CULTURAL TURC
C5 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2022 PATRIMONIUL CULTURAL CROAT
P14 alte evenimente de proiect 05-2022
Diseminarea activităților desfășurate de Croația în cadrul LTT: publicații și întâlniri cu elevii/profesorii/părinții
*Italia va compila filmele înregistrate în cadrul proiectului și va realiza un scurt film.
  Apoi, acesta va fi încărcat pe pagina proiectului, pagina FB, canalul de YouTube
*Croația va pregăti un fișier PDF de cărți, obiceiuri, folclor, tradiții, Flora& fauna fiecărei țări partenere
P15 alte evenimente de proiect 06-2022
Diseminarea activităților LTT din Turcia: Articole, știri, interviuri, ateliere cu elevi/profesori/părinți:
Fiecare partener va organiza ateliere de diseminare
Activitățile LTT turcești:
Școala turcă va colecta toate documentele de la parteneri și va pregăti e-bookletul proiectului ca fișier pdf și pe aplicația Flipgorilla: https:// www.flipgorilla.com/
P16 alte evenimente de proiect 07-2022
*Romania, in calitate de coordonator, va organiza o intalnire finala cu toti partenerii pentru evaluarea proiectului.
*toți cei care au luat parte la acest proiect vor disemina imaginile și statisticile, se vor ocupa de rapoturi publice și online
*România va pregăti raportul final pentru NA

Erasmus+

Robotics against bullying

Robotica şi  prevenirea fenomenului de bullying

   Europa este plină de povești de succes în robotică: de la sectorul industrial care încă stă la baza tehnologiei până la serviciile robotizate speciale in agricultură, logistică etc. In ultimii ani, interesul asupra folosirii roboților în educație a crescut și câteva încercări au fost făcute pentru a introduce robotica în programa școlară de la grădiniță până la liceu, în mare parte în cadrul stiințelor si tehnologiei. În paralel cu aceste dezvoltări tehnologice hărțuirea între tineri a crescut de asemenea (în special hărțuirea pe internet). Prin acest proiect ne dorim să prevenim hărțuirea prin folosirea roboticii educaționale cum ar fi LEGO EV3, VEX, MBOT etc. Acest proiect va fi organizat împreună cu Suedia (coordonator), Turcia, Ungaria, Spania, Italia, România. În concordanță cu strategia UE 2020, dorim să le oferim elevilor noștri noi modalități de combatere a hărțuirii prin activități 6LTT. Aici sunt șapte moduri în care robotica ne poate ajuta să luptăm împotriva hărțuirii: 1-gândirea creativă, 2-încrederea în sine, 3-rezolvarea de probleme, 4-perseverența, 5-munca în echipă, 6-distracția și 7-gândirea de calcul. Grupurile noastre țintă sunt studenți, profesori, părinți și comunitatea. Profesorii vor învăța o nouă metodă de predare prin activitățile LTT. Suntem parteneri dornici, motivați și diligenți ce vor avea roluri egale: -România își va împărtăși parteneriatul strategic și experiențele ETwinning. Ei sunt experimentați în robotică și design. În timp ce vor creea jocuri antihărțuire, vor împărtăși experiențe și cunoștiințe. -Turcia își va împărtăși experiențele în realitatea virtuală și Arduino pentru a preveni hărțuirea fizică. -Suedia își va împărtăși experiențele EV3 pentru a preveni hărțuirea verbală. -Ungaria își va împărtăși experiențele Arduino și MBOT pentru prevenirea hărțuirii pe internet. -Spania va împărtăși experiențele EV3 și VR pentru prevenirea hărțuirii pe internet. -Italia își va împărtăși experiențele despre artă prin adăugarea experiențelor de cuantificare si considerație pentru evaluarea proiectului. Aceste șase țări își vor termina activitățile la timp. Italia și România își vor realiza activitățile LTT cu staff-ul (15 profesori) iar altele vor fi realizate cu grupuri de elevi (patru elevi și doi profesori din fiecare țară). Teklif Çağrısı 2019 1. Dönem KA2 – Yenilikveİyi Uygulamaların Değişimiiçin İşbirliği KA229 – Okul Değişimi Ortaklıkları Form Kimlik No KA229-917ADAE9 Son BaşvuruTarihi (Brüksel Saati) 26 Mar 2019 12:00:00 TR 4 / 145

Metodologii:

Următoarele metode și unelte vor fi folosite în funcție de nevoi, pregătire și dorințele partenerilor noștri: seminare, webinare, sesiuni, convenții, interviuri, rapoarte, vizite, excursii, cooperări, competiții etc. În grupurile de elevi pentru vizite vor fi 96 de studenți, dintre care 12 vor fi dezavantajați din punct de vedere social economic și geografic. Elevi cu vârsta între 11 și 15 ani vor participa la aceste activități. Elevii vor fi selectați în funcție de criteriile de selecție. Originea proiectului este prevenirea hărțuirii (verbale, fizice și cibernetice) prin folosirea roboticii educaționale. Pentru atingerea acestui scop ne concentrăm pe creșterea numărului de cazuri de hărțuire. Cu activitățile planificate LTT ne dorim să îi învățăm pe hărțuitori de ce au acest comportament și să rezolvăm problemele ascunse, să îmbunătățim rezultatele academice ale studenților prin robotică, să facilităm transferul de informație între școli pentru prevenirea și pentru combaterea hărțuirii, schimbul de experiențe și bune practici prin robotica “ROBOTICS AGAINST BULLYING”, susținerea copiiilor hărțuiți prin sesiuni de consiliere școlară, să avem o procedură de plângeri implementată în fiecare școală. Rezultate planificate: -Jocuri Anti-Bullying, e-Broșură/e-Magazine, raport public și Bullying Public Spot, prevenirea hărțuirii în unități și cluburi la fiecare școală, publicarea de proceduri și de reclamații, broșuri/postere împotriva agresiunii, Website/Canal Youtube/Pagina FB, rapoarte de publicitate, reducerea cazurilor de agresiune (5%), realizări academice (3% primul an, 6% al 2-lea an), materiale promoționale (stilouri, notebook-uri, pen drive-uri USB). Ne propunem să implicăm școlile ca beneficiari activi ce vor avea impactul principal asupra proiectului. Pentru un proiect durabil, intenționăm să* Incorporează noile proiecte prin intermediul parteneriatelor eTwinning despre utilizarea „Roboticii împotriva agresiunii” *colaborăm cu parteneri locali și regionali pentru a ajuta la continuarea impactului proiectului în comunitățile noastre după ce finanțarea s-a încheiat * Oferim sprijin sau angajament din partea organismului nostru de conducere în diseminare / ateliere / seminarii / convenții * cooperează cu facultăți / universități / candidați la studii superioare sau caută asistenți în utilizarea „Robotics Teklif Çağrısı 2019 1. Dönem KA2 – Yenilikveİyi Uygulamaların Değișimiiçin İșbirliği KA229 – Okul Değișimi Ortaklıkları Form Kimlik No KA229-917ADAE9 Son Bașvuru Tarihi (Brüksel Saati) 26 mar 2019 12:00:00 TR 5/145 împotriva agresiunii”

Erasmus+

Geoparcurile ca puncte educationale

Prezentare

Geoparcurile se referă la amenajarea zonelor natural în care elementele de patrimoniu geologic, geomorfologic, biologic și cultural sunt rare, estetic, științific și economic valoroase pentru scopuri educaționale, turistice și economice. Conservarea și durabilitatea sunt foarte importante în aceste domenii. Deși nu se știe, este un fenomen care se încearcă a fi creat în întreaga lume, datorită conștientizării educației și protecției și dezvoltării economice datorită Geoparcurilor. Cea mai eficientă educație pentru a introduce lumea în societate în orice mod și pentru a crea o conștientizare a protecției naturii este educația data în natură. De aceea, formarea geopark este atât de importanta. Conștientizarea conservării este baza continuității vieții naturale. Dacă dorim să transferăm ceea ce avem generațiilor viitoare, trebuie să începem prin a le proteja mai întâi. Toate structurile (fosile, roci, minerale și formațiuni morfologice) care descriu procesele de la formarea scoarței terestre până în prezent sunt produse ale unor perioade geologice lungi. Dacă aceste structuri care aparțin întregii umanități sunt pierdute, ele nu pot fi reproduse. Pentru ca generațiile următoare să înțeleagă, să recunoască și să învețe despre natura în care trăiesc, materialul la îndemână trebuie să fie natura însăși. În acest moment, educația geopark pentru incluziune și protecție a motivat 6 scoli din Spania, Portugalia, Croația, România, Grecia, Turcia să se întâlnească. Parteneriatul nostru, care a început cu un proiect eTwinning, a fost încununat cu acest proiect Erasmus, pentru a crește gradul de conștientizare a Geoparcurilor în țările noastre și pentru a dezvolta un proiect de integrare a acestuia în cadrul programei noastre educationale. Deoarece schimbările climatice și încălzirea globală care amenință lumea noastră necesită conștientizarea acțiunilor colective pe scena internațională. În acest proiect, vor avea loc activități de formare și cercetare în zonele UNESCO GEOPARK. Prin proiectul nostru, elevii noștri se vor apropia de natură și vor învăța direct în lumea magică a acesteia, odată cu includerea pierderilor suferite de natura, durabilitatea Geoparcurilor și educație. Astfel, scopul nostru este de a 1. Crește gradul de conștientizare sociala cu privire la protecția și durabilitatea Geoparcurilor 2. Asigura înființarea de cluburi Geopark în școli 3. Asigura că geografia, geologia și științele naturii sunt preferate de studenții noștri. 4. Observa mediul în zonele geopark, valoarea pe care o adaugă la acea regiune, importanța patrimoniului său geologic în istorie și societate cu studenții noștri 5. Învata elevii observând zonele geologice și estetice, peșteri de lavă, cascade frumoase, spa-uri, cosuri de fum și formațiuni de rocă în Geoparcuri. Ca 6 țări diferite, ne propunem să oferim soluții la problemele de mediu și globale concentrându-ne pe geodiversitate, geopatrimoniu, geo-protecție, geoproduse, geomorfologie, geoparcuri, Rețeaua Europeană Geopark, Rețeaua Universală Geopark. Proiectele noastre vor dura 24 luni.

Cele 6 activități LTT sunt: C1: activitati la Kula-Salihli Geopark C2: activitati la Lesvos Geopark C3: activitati la Azuros Geopark C4: activitati la Hateg Dinosaurus Geopark C5: activitati la Papuk Geopark C6: activitati la El Hierro Geopark

Activitățile C1 vor fi desfasurate cu 3 profesori de la fiecare partener.

Alte LTT-uri vor fi cu 4 elevi (11-15 ani) și 2 profesori (geografie, știință, biologie sau științele pământului) de la fiecare partener. Un total de 15 elevi dezavantajați vor beneficia, de asemenea, de activitățile LTT. Activitățile noastre geopark din Turcia, Spania, Portugalia, Croația, România și Grecia ne vor permite să ne atingem obiectivul menționat mai sus. Toate activitățile noastre sunt în armonie cu obiectivele noastre. Toate activitățile locale, naționale și internaționale pe care le planificăm și le proiectăm ne vor permite să atingem obiectivele principale în calendarul proiectului nostru, în etapele de monitorizare și diseminare.

METODOLOGIE: Metode de învățare bazate pe proiect și experiențiale vor fi utilizate în proiectul nostru. Elevii noștri vor participa la lucru în echipă, vor face prezentări, vor efectua experimente, vor face observații în natură, vor participa la diverse activități cu ajutorul geologilor, experților, își vor asuma responsabilitatea și vor învăța să învețe. REZULTATE CONCRETE -Banner /logo -raport public -eTwinning Project -e-Booklet -e-magazine –bloguri de învățare–video conștientizare Geopark –Statistici Test Evaluare –Cluburi și unități scolare Geopark –activitati si planuri de lectii Geopark- pagina web, canal de YouTube, pagina de Facebook, Erasmus Corner- Workshop-uri despre dinozauri, minerale, fauna, flora, etc. Prin proiectul nostru, vor fi elaborate planuri de lecție pentru a face Geoparcurile un punct de instruire pentru studenți. Acesta va încuraja elevii să participe la conservarea naturii și va asigura înființarea de cluburi și unități Geopark în școlile din apropiere. Elevii noștri se vor concentra pe geologie și științele naturii în alegerea profesiei lor. Datorită utilizării Geoparcurilor ca puncte educaționale, elevii noștri vor dobandi conștientizarea Geoparcurilor.

Progam de funcționare

An școlar 2020-2021

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” va funcționa în perioada următoare, după următorul program:

Clasele CP+I+VIII+XII – vor funcționa dimineața începând cu ora 8.00.
Clasele II+III+IV+V+VII+XI – vor funcționa dimineața începând cu ora 8.15
Clasele VI+X – vor funcționa după-amiaza începând cu ora 14.00
Clasele a IX-a – vor funcționa după-amiaza începând cu ora 14.15

 

 

Documente înscriere clasa a IX-a

Rezultate EN 2020

Drum lin, Doamna Profesoară

Din jocul vieții, astăzi a ieșit pentru totdeauna, unul dintre cei mai buni prieteni ai adolescenților, un apropiat al sufletelor lor, ea însăși un copil.

Dăruire, bunătate și o dragoste extraordinară de oameni: așa ne-o vom aminti mereu pe doamna profesoară Carmen Negrea, plecată astăzi către o lume care avea nevoie de zâmbetul și frumusețea sa interioară.

            Profesor de informatică la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, doamna profesoară Carmen Negrea lasă un gol imens în sufletele celor dragi. E greu să accepți că o persoană plină de viață, mereu implicată, întotdeauna alături de elevii și de colegii săi, nu va mai păși niciodată în curtea școlii unde a fost profesor dedicat.

            Dornică de a cunoaște și a-i determina pe ceilalți să cunoască, doamna profesoară a pregătit generații de elevi care o prețuiesc și o iubesc. Atentă la nevoile celor mai puțin norocoși, a încercat să îi ajute, implicându-se în numeroase acțiuni de voluntariat. Nu a ezitat niciodată să își sprijne elevii sau colegii, a predat cu dăruire, iar dragostea i-a fost răsplătită cu admirația și dragostea elevilor, care astăzi își amintesc bucuria doamnei profesoare de a trăi și de a dărui.

            Oamenii buni nu mor niciodată! Se mută doar, într-un colț de cer și ne  îndrumă gândurile, au grijă ca tot ceea ce au sădit în timpul vieții să dăinuie. Laboratorul de informatică, holurile, cancelaria și curtea școlii vor păstra mereu spiritul tânăr al doamnei profesoare, iar sunetul clopoțelului va fi mai trist, căci un alt dascăl de excepție ne  veghează acum din cer.

            Nu murim, plecăm doar puțin, iar dorul îl alinăm cu amintirile care vor fi mereu cu noi.

            O viață întreagă dăruită școlii, copiilor, familiei, Învingătoare, Părinte pentru atâtea generații, Veselă, Copilăroasă, Iubită, așa veți rămâne,  doamna profesoară Carmen Negrea,  în gândurile și în sufletele noastre.

Cu recunoștință,

Conducerea și profesorii Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”

CNTV-ȘCOALĂ-AMBASADOR a PARLAMENTULUI EUROPEAN

La ceas aniversar, moment de sărbătoare pentru cei 130 de ani de istorie și tradiție în educația gorjeană, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu primește azi, 11.06.2020, titlul de „ȘCOALĂ-AMBASADOR a PARLAMENTULUI EUROPEAN”, titlu conferit de Parlamentul European, în cadrul Concursului EPAS – Școli Ambasador.
E semnul recunoașterii valorilor și principiilor care au contribuit la redefinirea unui nou comportament civic, moral și cultural de natura europeană, îmbrățișat de echipa de 15 Ambasadori juniori și 5 ambasadori seniori, coordonați de doamna profesor dr. Elena Velțan. E momentul unic al împlinirii unui vis de a fi devenit prima instituție de învățământ din județul Gorj, premiată cu această înaltă distincție! Tinerii sunt singura certitudine pentru un viitor european!

⚜ Echipa de proiect: prof. dr. Velțan Elena – coordonator EPAS, prof. dr. Roată Elena, prof. Vîlceanu Daniela-Leana, prof. Dragotă Teodora, prof. Baros Maria – ambasadori seniori.
⚜ Echipa ambasadorilor juniori: Popa Iarina Ioana (10B), Cîrnu Ioana Teodora (10B), Epure Elena Teodora (10B), Garcea Miruna Dominik (10B), Popescu Maria-Bianca (10B), Vătău Lorena (10B), Chițan Rafael Alexandru (10B), Tilea Andrei Corneliu (10B), Bratu Mihai (9A), Podăriță Ioana (11G), Velican Alexandru (11G), Negru Robert (11G), Romanescu Alexandra (11G), Tuvene Alexia (11A), Nioață Alexandra (11A).  

Arhivă