Rămas bun, Colea!

Nu mai sunați la 0723403888…. Nu mai răspunde Colea… Cine a fost Colea? Vă spun eu acum…. Aveam 10 ani când, copil fiind, agățat de gardul din jurul unui teren de handbal lângă Sala Sporturilor, un număr 4 cu o aruncare de la șold a rupt bara porții…. Așa l-am văzut prima dată pe Colea… și nu am uitat asta niciodată.

Viața a făcut ca 30 de ani mai târziu să fac echipă cu el în conducerea C.N.T.V…. Tinerețea mea și experiența dumnealui au făcut pereche… Știa clădirea școlii ca pe propriul buzunar… Mereu atent, mereu dispus să se sacrifice, mereu cu zâmbetul pe buze… ce OM!!!! …. Și câte ar mai fi de spus… Ce paradox!

Înainte de a pleca în concediu ne-am întâlnit în curtea școlii…. blugi, cămașă veșnic albă, mersul legănat și …. zâmbetul…. Dar cine știe ce era în sufletul dumnealui? Dar cine știa că n-o să fiu acolo când pleacă definitiv din curtea școlii?

 Ăsta e Colea al meu!

Dumnezeu să-l odihnească!

Dorin Dan Tașcău

Test de limba engleză

Conducerea Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu”, a hotărât următoarele:

Testul de limba engleză pentru specializarea ştiinţe ale naturii – intensiv engleză se va susţine MARȚI 03.09.2019, orele 9,00.

Concurs pentru post de îngrijitor

Examen de promovare

Lista funcțiilor, art. 3 din legea 153/2017

Ziua porților deschise la CNTV

Chestionare proiect ALIVE

QUESTIONNAIRE ABOUT BULLYING

QUESTIONNAIRE ON EARLY SCHOOL LEAVING

Olimpiada Județeană de Fizică 2019

Precizări OJF 2019

 

Olimpiada de fizică este organizată de M.E.N. în colaborare cu S.R.F., în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3035/2012, cu modificările și completările ulterioare introduse prin   OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019.

 

Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică se va desfășura în data de 23 februarie 2019 la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Târgu-Jiu. Accesul elevilor în sală este permis până la ora 9,30

Durata probei este de trei ore.

Legitimarea elevilor se face pe baza C.I. sau a carnetului de elev (elevii mai mici de 14 ani).

Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, după următoarele criterii de calificare:

a) ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut de elev la etapa județeană a OJF;

b) punctajul obținut de elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei susținute;

Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu.

La etapa națională a olimpiadei se atribuie 43 locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta metodologie.

Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezenteimetodologii.

Pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 50% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană.

Criterii de selecție Erasmus+

Criteriile  de selecție participarea în schimbul de elevi, Italia (Short-term exchanges of groups of pupils) Liceo Giovanni Cotta , Legnago29.04-04.05.2019, atât pentru elevi cât și pentru profesori, le regăsiți în documentul de mai jos:

Criterii Selecție Italia

Programul Opportunity Funds

  • Adresa MEN-page-001
  • Adresa MEN-page-002

Arhivă