Lista funcțiilor, art. 3 din legea 153/2017

Ziua porților deschise la CNTV

Chestionare proiect ALIVE

QUESTIONNAIRE ABOUT BULLYING

QUESTIONNAIRE ON EARLY SCHOOL LEAVING

Olimpiada Județeană de Fizică 2019

Precizări OJF 2019

 

Olimpiada de fizică este organizată de M.E.N. în colaborare cu S.R.F., în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, Anexă la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3035/2012, cu modificările și completările ulterioare introduse prin   OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019.

 

Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică se va desfășura în data de 23 februarie 2019 la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Târgu-Jiu. Accesul elevilor în sală este permis până la ora 9,30

Durata probei este de trei ore.

Legitimarea elevilor se face pe baza C.I. sau a carnetului de elev (elevii mai mici de 14 ani).

Calificarea elevilor la etapa națională se face prin sistem competițional, după următoarele criterii de calificare:

a) ierarhizarea în ordine descrescătoare a punctajului total obținut de elev la etapa județeană a OJF;

b) punctajul obținut de elev să reprezinte cel puțin 50% din punctajul maxim posibil al probei susținute;

Pentru etapa națională a olimpiadei se atribuie câte un loc pentru fiecare an de studiu.

La etapa națională a olimpiadei se atribuie 43 locuri suplimentare, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile prevăzute la art. 15 alin. (3) din prezenta metodologie.

Pentru elevii care au obținut medii/punctaje egale și ocupă poziții în clasament care le conferă o potențială calificare, nu se face departajare, chiar dacă se depășește numărul de locuri suplimentare atribuite conform prezenteimetodologii.

Pentru a participa la etapa națională a olimpiadei, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 50% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană.

Criterii de selecție Erasmus+

Criteriile  de selecție participarea în schimbul de elevi, Italia (Short-term exchanges of groups of pupils) Liceo Giovanni Cotta , Legnago29.04-04.05.2019, atât pentru elevi cât și pentru profesori, le regăsiți în documentul de mai jos:

Criterii Selecție Italia

Programul Opportunity Funds

  • Adresa MEN-page-001
  • Adresa MEN-page-002

Concurs slogan+logo

Dragi elevi, vă invităm să participați la concursul pentru selectarea unui logo și a unui slogan pentru proiectul Erasmus +/ ALIVE – Activizarea Inițiativelor de  Leadership prin Educație pentru Valori.
Informații despre proiect puteți găsi pe site-ul liceului : http://proiecte.cntv-edu.ro/activating-leadership-initiatives-through-values-education/.

Persoana de contact: Gabriela Nodea, email: nodea_gabriela@yahoo.com

Lista funcțiilor în CNTV

LISTA FUNCŢII LA DATA 30.09.2018-compressed

LISTA FUNCŢII LA DATA 30.09.2018 PAG 2-compressed

”Școala altfel” 2018-2019

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” va desfășura programul ”Școala altfel”, în perioada 17-21 decembrie 2018.

Procedură de selecţie a echipei de proiect Digital Tools for Smart Schools

Cadrele didactice care doresc să facă parte din proiectului Erasmus+ ”Digital Tools for Smart Schools”, care se va desfăşura în perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, sunt așteptate să depună o scrisoare de intenţie până luni, 24 septembrie 2018, la secretariatul Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” .
Criteriile de selecţie a membrilor echipei sunt următoarele:
– implicarea în elaborarea proiectului 10 p
– experienţă în derularea de proiecte educaţionale/europene 20 p
– competenţe lingvistice medii – limba engleză 20 p
– abilităţi operare calculator – utilizarea MS Office, Internet 20 p
– preocupare constantă pentru demersuri interactive, pentru utilizarea bazei didactico-materiale, pentru metode moderne de predare-învăţare 25 p
– competenţe demonstrate de comunicare în orice situaţie, de relaţionare cu partenerii de vârste diferite, de lucru în echipă 25 p.

Arhivă