Acasă » Examene

Categoria Examene

Articole publicate

Categorii

BACALAUREAT2024

⚆ 4-6 martie 2024 | Simularea Examenului Național de Bacalaureat


În atenția candidaților:
– accesul elevilor se va face, cel mai târziu, cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise;
– elevii se aşază câte unul în bancă (cf. art. 17 din Anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010), în ordine alfabetică pe centru de examen, conform listelor afişate;
– durata fiecărei probe scrise este de 180 de minute, cronometrate după cele 15 minute destinate completării casetei de identificare, de către fiecare elev; pentru elevii cu deficienţe/cerinţe educaţionale speciale care participă la simularea Bacalaureatului din anul şcolar 2023-2024, se aplică prevederile art. 31 şi a art. 32 din Anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010, respectiv a Procedurii ME nr. 31816/25.10.2023;
– din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează pentru predarea acesteia;
– pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru; pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de lucru specifice, pentru desene geometrice; se interzice folosirea în timpul probelor a mijloacelor de calcul; se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi;
– elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală;
– la expirarea celor 180 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit; trei elevi rămân în sală, până la scanarea ultimei lucrări;
– numerotarea paginilor suplimentare se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrărilor de către elevi ;
– spațiile rămase libere /necompletate se barează/marchează cu Z;
– candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli;
– la părăsirea sălii de examen toți candidații predau, odată cu lucrările scrise, subiectele și ciornele.
Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu:
– manuale, dicţionare, notiţe, însemnări care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor
– telefoane mobile, instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Repartizarea elevilor în săli: mesaj adservio.

simulare / evaluarea națională

Mâine, 05.02.24, începem săptămâna cu un exercițiu util și necesar pentru provocările care vor urma. Vă dorim curaj și succes tuturor!

#bac2023

Vizualizarea de către candidați a lucrărilor proprii susținute în cadrul Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023

[Anunț vizualizare] [Procedură vizualizare]

Bacalaureat 2023


Alexia Elena Ciopănoiu (12G) – sensibilă, extraordinar de talentată, creativă, olimpică națională la limba și literatura română, dedicată mereu școlii sale, iubită de colegi și admirată în egală măsură de profesori, eleva noastră de 10!
Alexandru Ștefan Ișfan (12A) – olimpic internațional la fizică, elev de 10 dintotdeauna, pasionat de cunoaștere, extraordinar de inteligent, apreciat de o școală întreagă, viitor medic de excepție!
Mihai Alexandru Bratu (12A) – 10 la Bacalaureatul olimpicilor. Olimpic medaliat la competiții internaționale de Lingvistică și Geografie, cel mai bun olimpic al României din toate timpurile la disciplina Lingvistică, șef de promoție cu 10 pe linie, dedicat cu adevărat școlii tale, iubit și admirat în egală măsură de colegi și de profesori, cetățean de onoare al Municipiului Târgu Jiu, elevul nostru de aur!

Evaluarea Națională 2023

#EvaluareaNațională2023
Teodora Stanciu, 8B, o fire sensibilă, dornică mereu de cunoaștere, cu o creativitate debordantă și cu un respect deosebit față de profesori și de colegi. Media 10 la Evaluarea Națională o definește, îi încununează seriozitatea și munca asiduă de-a lungul celor 4 ani de studiu.
Mălina Popescu, 8D, extraordinar de inteligentă, creativă, pasionată de cunoaștere și de literatură, deschisă și veselă, o prietenă adevărată pentru colegii săi, iubită de fiecare profesor
Răzvan Tătaru, 8B, zâmbitor și cald, cu un suflet mare, mereu implicat în acțiuni de voluntariat. Pasionat de științe exacte (chimie și biologie), dar și un visător, un căutător de esențe, combinația ideală pentru obținerea mediei 10.
Andy Zidărescu, 8B, șef de promoție, elev de excepție, olimpic național la matematică, fizică și chimie. Andy are un remarcabil spirit de echipă fiind mereu dedicat tuturor nevoilor colectivului său, implicat în toate acțiunile manifestate în cadrul școlii și în afara ei. Un suflet generos, oricând gata să ajute la nevoie, un adevărat lider.

Rezultate Evaluarea Națională 2023 @ CNTV

[Rezultate finale] [Note] [Anunț Contestații] [Cerere]

[GHID privind admiterea la liceu]

Succes deplin la Bacalaureat!

#AlăturiDeVoi
💙 Vă dorim tuturor succes deplin la Bacalaureat!

📌 Începând de luni, probele scrise ale examenului de bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie. Câteva precizări importante:
🔹 Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7:30 și 8:30.
🔹 Probele încep la ora 9:00.
🔹 Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate.
🔹 Timpul de redactare a subiectelor este de 180 de minute, din momentul distribuirii acestora.
👁‍🗨 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2023/preuniversitar_root/examene_20_23/Ghid_info_bacalaureat_2023.pdf

👁‍🗨 Sfaturi BAC / Ghid: https://www.edupedu.ro/tag/sfaturi-bac/
https://www.edupedu.ro/ghid-regulile-de-la-bacalaureat-2023-publicate-de-ministerul-educatiei-candidatii-pot-intra-in-sali-de-la-730-la-9-incepe-examenul/

🛡 În sala de examen, este interzis ca elevii să aibă telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet/la la rețelele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați din centrul de centrul de examen sau cu exteriorul. Cei care nu respectă aceste reguli riscă să fie eliminați din examen, chiar dacă materialele interzise au fost sau nu folosite.

💙 🎓🌿 bacalaureat = lat. lit. baccalaureates
Frunzele de laur / dafin (lat. laurus nobilis) au fost folosite în Grecia antică pentru cununi destinate eroilor, poeților, oratorilor etc., de unde și expresia „a culege lauri” (a avea succese, a deveni celebru, glorios). Tot de la laur derivă și cuvântul „bacalaureat” (bacă de laur) și cel de „laureat” (încununat cu lauri).
La data de 17 martie 1801, printr-un decret dat de Napoleon Bonaparte, „ia naștere” examenul de bacalaureat, punându-se astfel bazele învățământului modern în Franța.
În România, încă din perioada interbelică, liceul era conceput ca școală de cultură generală, specializarea urmând să se facă la universitate sau în școli speciale. În România, în anul 1925, s-a introdus Bacalaureatul de către Dr. Constantin Angelescu, în calitatea sa de Ministru al Instrucțiunii Publice. La acel moment liceul era foarte dificil de absolvit, Bacalaureatul fiind cu adevărat un examen de maturitate.
Conform Legii nr. 77/1929 pentru modificare câtorva dispozițiuni ale art. 21 din legea învățământului secundar referitoare la examenul de bacalaureat: „Absolvenții liceelor de Stat sau particulare, (ale confesiunilor, comunităților și ale particularilor) cu sau fără drept de publicitate, care doresc să continue studiile în învățământul superior, trebuie să depună un examen de bacalaureat. Scopul acestui examen este de a verifica cunoștințele dobândite de elevi la materiile de studii cele mai importante și mai ales de a dovedi influența studiilor făcute asupra formării cugetării lor, deci, cu chipul acesta a selecționa dintre absolvenții liceului pe cei care dovedesc că sunt în stare să urmeze cu folos studiile de specializare universitare.”

💙📘 Succes tuturor!

💙📘 EVALUAREA NAȚIONALĂ 2023
🔗 Accesul candidaţilor în săli este permis începând de la ora 8:00, până la ora 8:30
📋 Calendar Evaluarea Națională 2023
/ 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă
/ 21 iunie 2023: Matematica – probă scrisă
/ 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă
/ 28 iunie 2023 (până la ora 14:00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
/ 28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor
/ 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor
/ 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
🔗 https://www.edupedu.ro/ghid-evaluarea-nationala-2023-informatii-de-la-ministerul-educatiei-pentru-examenul-care-incepe-luni-elevii-intra-in-clase-la-ora-800-iar-la-900-incepe-proba-ce-solutii-sunt-daca-grese/

Simularea examenului național de Bacalaureat

📝 În perioada 27-29 martie va avea loc simularea examenului național de Bacalaureat.
📌 Candidaţii sunt admişi în săli pe baza B.I/C.I, în intervalul orar 8:00 – 8:30.
❌ Se interzice candidaţilor să pătrundă în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
❗️ Se folosesc numai colile tipizate şi numai foile ştampilate pentru ciornă. Subiectele rezolvate pe ciornă / foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare.
💙 Succes tuturor!

📝 Simulări / Evaluarea națională & Bacalaureat 2023

https://edu.ro/

_________________________
G h i d u r i
_________________________
CAMBRIDGE
English Qualifications
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a fost admis în rețeaua
Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet) Ordinul Ministrului Educației
nr. 3133/14.02.2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu,
membru al Alianței Colegiilor Centenare
24 octombrie 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ EUROPEANĂ
30 mai 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ ERASMUS+
23 februarie 2021
_________________________
_________________________
Prevenirea corupției prin măsuri de sprijin integrate
Proiectul
„Integritate și Transparență”
,
cofinanțat din Fondul Social European prin POCA
_________________________
_________________________
CNTV – instituție acreditată
Erasmus+,
din 23.02.2021
_________________________
CNTV – premiat cu titlul de
„Școală eTwinning”,
în urma desfășurării unor importante proiecte europene.

.
_________________________
Din anul 2020, CNTV a devenit „ȘCOALĂ-AMBASADOR a PARLAMENTULUI EUROPEAN”, titlu conferit de Parlamentul European, în cadrul Concursului EPAS – Școli Ambasador.
_________________________
CNTV – Centru de pregătire pentru examenele Cambridge _________________________
_________________________

Arhivă

iunie 2024
L Ma Mi J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930