Acasă » Istoric

Articole publicate

Categorii

Istoric

Ascultați și citiți, dar, oameni buni, cum glăsuiește Marele nostru Domn, patronul spiritual al celei mai vechi școli domnești de pe Jiu:

Tudoru ot Vladimiri scris-am această a noastră carte la tine, cinstită și bună adunare și sănătate trimitem.
Mergătoriu înainte și purtător de grijă a pământenilor, scriu și mărturisesc cu acest zapis al meu că domnia mea socotitu și gînditu întru inema domniei meale și făcuiu, domnia mea casă de învățătură, adică școală, în orașu domniei mele, Tîrg de Jiu.
Eu screu (!) ciastă carte a mea vouă ca să se știe pentru toți locuitorii scaunului de învățătură că binele va fi de vor umbla înțelepțește iar de vor umbla altele rău le va fi, să nu vă pară glumă că veți videa cu ochii.
Am venit înaintea voastră, că se cade a ști, că orice lucrare spre folos tocmită cere tocmeală cu tine, cu Dumnezeu și jertfă întru binele patriei; căci patrie se chiamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor.
Pentru dreaptă slujba mea și multă osteneală, am putut, prin voia lui Dumnezeu, să dau astăzi de știre domniia voastră.
De toți ieste știut că din toate cîte lucruri împodobescu pre omu întru această viață trupescă, învățătura este mai aleasă și mai înaltă.
Scris-am la iubiți prietinii noștri învățăței și magisteri cu sănătate și închinăciune.
Acesta este al meu zapis ca să vă fie de mare credință, să se știe.

Cererile repetate ale orășenilor pentru înființarea unei școli stabile la Târgu Jiu au găsit un puternic sprijin în persoana lui Toma Cămărășescu, prefect al județului Gorj, deputat în parlamentul țării și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Trecutul cultural și istoric a fost argumentul plauzibil care l-a determinat pe Titu Maiorescu, atunci ministrul Instrucțiunii publice, să aprobe prin Ordinul nr. 7680 din 23 iulie 1890 înființarea gimnaziului.

Colegiul Tudor Vladimirescu a fost înființat  în septembrie 1890 ca Gimnaziu Real „Tudor Vladimirescu“. Construcția sa a început în 1891 după planurile arhitectului Th. Dobrescu, antreprenor fiind Constantin Bartteli și s-a finalizat în 1894 când la inaugurarea sa a participat și ministrul instrucțiunii publice, Spiru Haret. Aici a funcționat, pe lângă gimnaziu, Școala de ceramică inițiată de directorul gimnaziului Iuliu Moisil și de arhitectul șef al județului, Aurel Diaconovici, dar și Muzeul Gorjului, primul muzeu de acest tip din țară constituit în 1894 din inițiativa unui grup de intelectuali de marcă ai Gorjului – Alexandru Ștefulescu, Iuliu Moisil, Aurel Diaconovici, Witold Rola Piekarski. Instituția își dobândește numele de „Tudor Vladimirescu” prin decret regal în 1897. Extinderea clădirii poate fi considerată un model, deoarece a respectat întocmai arhitectura inițială.

 • Cursurile în actualul local au început abia în 1898, când construcția clădirii a fost finalizată. Până în 1918, în localul gimnaziului, a funcționat o Școală Ceramică. Aceasta din urmă a fost înființată de fostul director al gimnaziului, Iuliu Moisil, și condusă de maestrul Witold Rola Piekarski.
 • La data de 11 ianuarie 1889 prin elaborarea Decretului regal nr. 111 s-a aprobat înființarea Gimnaziului real din Târgu Jiu. Decretul a fost comunicat de Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice prefecturii Gorj cu adresa nr. 7679/1890 și primăriei Târgu Jiu cu adresa 7680 din 23 iulie 1890.
 • Prin adresa nr. 7681 din 23 iulie 1890 s-a numit de la 1 septembrie 1890 Ștefan Bobancu profesor suplinitor de partea literară și director, iar Traian Negrescu a fost numit profesor suplinitor de partea științifică cu îndatorirea de a împărți între dânșii și predarea gimnasticii, desenului și caligrafiei.
 • Prin Decretul regal nr. 2413 din 23 iunie 1897 Gimnaziul din Târgu Jiu a primit numele eroului martir Tudor Vladimirescu.
 • În anul 1916, școala și-a întrerupt cursurile din cauza războiului. În timpul închiderii, localul a funcționat ca spital militar și, după înfrângerea armatei române, ca grajduri pentru cai.
 • Prin decretul nr. 3864, la 1 septembrie 1919, gimnaziul este transformat în liceu, prima promoție absolvind în anul 1923. În anul 1928, în baza legii ce reintroduce bacalaureatul, Liceul „Tudor Vladimirescu” este încadrat ca liceu de tip D, cu 12 clase în total.
 • Începând cu anul școlar 1950-1951, Liceului „Tudor Vladimirescu” îi este repartizată și Școala elementară din str. Eroilor în care funcționau clasele I-VII. Din 1961, an în care învățământul liceal devenea mixt, Liceului „Tudor Vladimirescu” îi este alipit Liceul de fete „Ecaterina Teodoroiu”. Numai băieți studiau la Liceul „Tudor Vladimirescu” până în 1961, an în care Liceul de fete „Ecaterina Teodoroiu” îi este alipit. În 1977, liceul își schimbă profilul în liceu de matematică-fizică.
 • Tot aici, începând cu anul școlar 1972-1973, în clădirea Liceului „Tudor Vladimirescu” va funcționa prima unitate de învățământ superior din județul Gorj, Institutul de Subingineri.
 • Din anul 1977, liceul realist-umanist își schimba profilul, devenind Liceul de matematică-fizică, iar din anul 1999, ca recunoaștere a calității deosebite a procesului educativ desfășurat în această unitate de învățământ, Liceul „Tudor Vladimirescu” devine Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”.DIRECTORI 
 • Ștefan Bobancu (1 septembrie 1890 – 1 decembrie 1893)
 • C. Vișinescu (1 decembrie 1893 – 1 februarie1894)
 • G. Petroșanu (1 februarie 1894 – 1 septembrie 1895)
 • Iuliu Moisil (1 septembrie 1895 – 7 iulie 1905)
 • Al. Andronescu (7 iulie 1905 – 1 octombrie 1907)
 • T. B. Vlădescu (1 octombrie 1907 – 20 aprilie 1909)
 • Tiberiu Popescu (20 aprilie 1909 – 1 ianuarie 1914)
 • Augustin Crainic (1 ianuarie 1914 – 1 noiembrie 1916, 1 septembrie 1918 – 7 iulie 1919)
 • Ioan Mălăescu (noiembrie 1917 – 1 septembrie 1918)
 • Franț Cheresteny (7 iulie 1919 – 1 septembrie 1919)
 • Constantin I. Roibănescu (1 septembrie 1919 – 24 august 1921, 1 aprilie 1922 – 15 octombrie 1923)
 • Constantin Michăilescu (24 august 1921 – 1 aprilie 1922)
 • Mihail Costescu (15 octombrie 1923 – 1 septembrie 1925)
 • Archir Iancu (1 septembrie 1925 – 1 august 1930)
 • Mircea Pîrvulescu (1 august 1930 – 1 decembrie 1933, 1 decembrie 1940 – 1 februarie 1941, 1 septembrie 1941 – 15 februarie 1942)
 • Theodor Gîlcescu (1 decembrie 1933 – 24 ianuarie 1938, 12 februarie 1938 – 1 decembrie 1940, 1 februarie 1941 – 1 septembrie 1941, 15 februarie 1945 – 11 septembrie 1948)
 • Pr. Pompiliu Tașcău (24 ianuarie 1938 – 12 februarie 1938)
 • Pr. Gheorghe Giță (15 martie 1942 – 16 februarie 1945)
 • Constantin Furtunescu (11 septembrie 1948 – 1 iulie 1949)
 • Dumitru D. Diaconescu (girant 3 septembrie 1949 – 8 decembrie 1949)
 • Ștefan Petrescu (8 septembrie 1949 – 1 septembrie 1950)
 • Gheorghe Modoran (1 septembrie 1950 – 1 septembrie 1951)
 • Vasile M. Vasiliu (1 septembrie 1951 – 25 septembrie 1953)
 • Ion P. Talabă (25 septembrie 1953 – 16 septembrie 1963)
 • Cornel Alexandrescu (16 septembrie 1963 – 1 septembrie 1970)
 • Cornel Cîrstoiu (1 septembrie 1970 – 5 septembrie 1972)
 • Petre Rădulea (5 septembrie 1972 – 15 septembrie 1974)
 • Nicolae Dincu (1 octombrie 1974 – 8 noiembrie 1979)
 • Vasile Romanescu (delegație 8 iunie 1979 – 8 noiembrie 1979)
 • Maria Burghiu (delegație 1 septembrie 1980 – 10 ianuarie 1981)
 • Gheorghe Temereancă (10 ianuarie 1981 – 9 iulie 1997)
 • Ion Lica (delegație 15 septembrie1997 – 23 octombrie 1997)
 • Dorin Dan Tașcău (24 octombrie 1997 – 29 martie 2007)
 • Elena Goga (29 martie 2007 – 9 iunie 2009)
 • Cornelia Elena Bărbieru (9 iunie 2009 – 17 noiembrie 2009)
 • Dorin Dan Tașcău (17 noiembrie 2009 – 30 decembrie 2020)
 • Cristina Goanță (11 ianuarie 2021 – prezent)

🏛  M I S I U N E

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” folosește puterea știinţei pentru a dezvolta capacitatea de a cunoaște realitatea, formează caracterul, dezvoltă atitudini responsabile, solidaritatea socială, colaborarea, toleranţa, implicarea în viaţa comunităţii, idealul omului pragmatic. Şcoala noastră va fi locul unde fiecare elev își atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice și de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial. Încurajăm fermitatea, disciplina susținută, spiritul de colaborare și muncă în echipă, pentru a crea un mediu favorabil procesului educațional.

🏛  V I Z I U N E

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” este o școală care aparține comunităţii, iar prestigiul ei trebuie să sporească. Pregătirea şcolară şi profesională a tinerilor se va realiza în deplin acord cu mediul socio-economic al localităţii, al judeţului și în concordanţă cu obiectivele UE pentru o creștere inteligentă, stabilite pentru anul 2027, implementate prin politicile naţionale.

 • 14
 • 10
 • 8. Targu Jiu - Liceul Tudor Vladimirescu
 • cntv-istoric-page-001
 • cntv-istoric-page-002
 • cntv-istoric-page-003
 • cntv-istoric-page-004
 • cntv-istoric-page-005
 • cntv-istoric-page-006
 • cntv-istoric-page-007
 • cntv-istoric-page-008
 • cntv-istoric-page-009
 • cntv-istoric-page-010
 • cntv-istoric-page-011
 • cntv-istoric-page-012
 • cntv-istoric-page-013
 • cntv-istoric-page-014
 • cntv-istoric-page-015
 • cntv-istoric-page-016
 • cntv-istoric-page-017
 • cntv-istoric-page-018
 • cntv-istoric-page-019
 • cntv-istoric-page-020
 • cntv-istoric-page-021
 • cntv-istoric-page-022
 • cntv-istoric-page-023
 • cntv-istoric-page-024
 • cntv-istoric-page-025
 • cntv-istoric-page-026
 • cntv-istoric-page-027
 • cntv-istoric-page-028
 • cntv-istoric-page-029
 • cntv-istoric-page-030
 • cntv-istoric-page-031
 • cntv-istoric-page-032
 • cntv-istoric-page-033
 • cntv-istoric-page-034
 • cntv-istoric-page-035
 • cntv-istoric-page-036
 • cntv-istoric-page-037
 • cntv-istoric-page-038
 • cntv-istoric-page-039
_________________________
G h i d u r i
_________________________
CAMBRIDGE
English Qualifications
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a fost admis în rețeaua
Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet) Ordinul Ministrului Educației
nr. 3133/14.02.2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu,
membru al Alianței Colegiilor Centenare
24 octombrie 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ EUROPEANĂ
30 mai 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ ERASMUS+
23 februarie 2021
_________________________
_________________________
Prevenirea corupției prin măsuri de sprijin integrate
Proiectul
„Integritate și Transparență”
,
cofinanțat din Fondul Social European prin POCA
_________________________
_________________________
CNTV – instituție acreditată
Erasmus+,
din 23.02.2021
_________________________
CNTV – premiat cu titlul de
„Școală eTwinning”,
în urma desfășurării unor importante proiecte europene.

.
_________________________
Din anul 2020, CNTV a devenit „ȘCOALĂ-AMBASADOR a PARLAMENTULUI EUROPEAN”, titlu conferit de Parlamentul European, în cadrul Concursului EPAS – Școli Ambasador.
_________________________
CNTV – Centru de pregătire pentru examenele Cambridge _________________________
_________________________

Arhivă

mai 2024
L Ma Mi J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031