Acasă » 2020

Arhiva Anului: 2020

Articole publicate

Categorii

Giovani Popescu – încă o medalie la un concurs internațional de informatică

Ion (Giovani) Popescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, a obținut o nouă medalie la un concurs internațional de informatică. Acesta a obținut medalia de argint la Romanian Master of Informatics. Concursul s-a desfășurat online în perioada 2-4 decembrie. La concurs au participat peste 200 de concurenți din 14 țări (52 de echipe): Belgia (1), Bulgaria (12), Croatia (1), Elvetia (1), Georgia (1), Grecia (1), Ungaria (2), Israel (4), Italia (2), Moldova (1), România (12), Rusia (9), Serbia (1), Ucraina (4). igj

totuși 8…

… nr. 8 al revistei „totuși”.
mulțumim tuturor celor care au sprijinit și această apariție.

La mulți ani, România!

ALBA IULIA în amintirea generației din 1 DECEMBRIE 1918
„Era posomorâtă ziua de 30 noiembrie când am plecat spre Alba Iulia.
În sufletul tuturora era însă numai soare. Vechi și buni prieteni bănățeni ne povesteau, cu indignare, dar nu fără umor, din peripețiile și mizeriile prin care au trecut până au reușit să se strecoare peste linia demarcațională. În gara Radna ne-au surprins primii fulgi pe care noi i-am considerat de bun augur. În straie de sărbătoare ce se întreceau în albeață cu acești fulgi tot mai deși și mai jucăuși, sătenii noștri, cete, cete cu steaguri tricolore, în cântece sau în sunetele micilor fanfare, ocupau plini de voioșie și de mândrie locurile «libere». De-a lungul traseului, patrule de gărzi naționale salutau tricolorul românesc ce-și flutura faldurile prin geamurile deschise, sfidând vremuirea iernatică. Urale lungi se răspândeau. Și așa în depănări de amintiri, planuri, discuții și marșuri, trenul nostru a intrat în gara Alba Iulia, unde un pluton din legiunile venite de pe front, dădea onorul în sunetul trompetelor și în puternicele urale ale celor sosiți. Cu steagurile în frunte, grupate pe localități, mulțimea pornește spre cetatea amarnicelor suferințe și a marilor nădejdi, care avea să fie, de a doua zi, cetatea mântuirii și a măririi neamului românesc, pentru a se contopi în oceanul de oameni ce se găsea aici. Desăvârșita ordine în care s-au scurs cei veniți din toate direcțiile și aceia care domnea în orașul copleșit de atâta mulțime, a fost și ea o dovadă mult grăitoare a gradului de maturitate și de demnitate politică a unui popor conștient de clipele istorice pe care le trăia și de destinul de viitor pe care și-l făurea. Erau în acel ocean de oameni reprezentanți din toate straturile și colțurile Transilvaniei, de la culmile carpatine până-n Dunăre, inclusiv părțile românești ale Torontalului, Bichișului, Ugocei și Maramureșului. Pe edificii fluturau steaguri românești. Petrecerea în cântec, joc și veselie, n-a contenit nici noaptea cu tot gerul ce începuse a se așterne. O «uriașă simfonie a conștiinței naționale», o botezasem noi, cei de la redacția Românul.
În timp ce Consiliul Național Român punea la cale amănuntele ședinței de a doua zi, iar în cafeneaua orașului toată dragostea celor «de acasă» îi înconjura pe cei ce fuseseră considerați «dezertori» și «refugiați», eu mai descifram în gândul meu și altceva din nenumăratele scrisori ce ne sosiseră la redacție, în preajma Marii Adunări de la hotarele etnice.
Nu cred că zorii vreunei zile să mai fi văzut atâta lume în Alba Iulia, ca cea din 1 Decembrie 1918, dar hotărât, niciodată n-a văzut până atunci atâta fâlfâit de tricolor românesc, niciodată n-a auzit atâta cânt de veselie, nici n-a fost martoră la atâta ordine și demnitate în scurgerea fluviilor de oameni de toate vârstele spre câmpia lui Horea. Fluvii fără zăgazuri, suflete libere, pași siguri, frunți descrețite, senine, ochi strălucitori îndreptați înspre culmile unui viitor mai fericit. Vântul tăios, care întețea gerul, se va fi mirat și el de nepăsarea acestui ocean de români. Nu știa că se izbise de pieptul lor, de o căldură mai puternică decât acele ca de gheață ale sale. Nici că s-ar putea explica altfel, cum o mulțime de peste o sută de mii de oameni a stăruit o întreagă înainte de masă, sub cerul liber de cleștar al iernii apropiate.
Clopotele celor două biserici românești chemau la slujba «învierii», prea mici pentru atâta lume. Arhiereii care au pontificat, au avut inspirații fericite, de zile mari. Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului a intercalat, în rugăciunea zisă a amvonului, cuvinte emoționante de mulțumire pentru învrednicirea acelei zile mărețe, iar locțiitorul de mitropolit al Transilvaniei, episcopul Ioan Papp de la Arad, în obișnuita încheiere a liturghiei a adăugat, cu glas înecat în plâns, fraza «…și a înviat neamul românesc din Transilvania». Clipe sublime, în atmosfera mistică din Biserici, care au înlăcrămat pe toți cei de față și au făcut ca la sfârșitul serviciului divin, corul lui Timotei Popovici de la Sibiu să intoneze imnul «Deșteaptă-te române», cântat de întreaga asistență cu brațele întinse ca pentru jurământ.
Dacă ar fi existat acum cincizeci de ani posibilitățile de difuzare ale ziarelor de astăzi, Marea Adunare Națională și-ar fi ținut ședința în aer liber, cu toate asperitățile vremii. Sala cazinoului militar român, abia dacă a putut cuprinde două mii, prea puțin peste numărul delegațiilor oficiali- 1228-ai tuturor organizațiilor, instituțiilor, asociațiilor și reuniunilor, reprezentând toate păturile neamului românesc din Transilvania, de ambele sexe și de toate vârstele mature, aleși în adunări convocate în acest scop și trimise cu «credenționale». Decorată cu un falnic tricolor național încadrat în cetini, având alături stindardele aliate, steagurile fraților de împreună suferință (ceh și iugoslav) și pe ale sprijinitorilor milenarelor noastre năzuinți, sala avea un aspect ieșit din comun. Podiumul simplu, dar cuprinzător, așa cum a fost întotdeauna și era și în clipele acelea sufletul poporului românesc, avea să fie martorul unor scene de o duioșie fără seamăn și tribuna de unde un neam și-a lansat suprema vrere în auzul întregii lumi…Rând pe rând, membrii Consiliului Național Român au urcat parcă transfigurați pe acest podium în ovațiile celor prezenți, când arhiereii s-au îmbrățișat pe acest podium semnificând prin acea îmbrățișare că de acum au să fie în primul rând români și când au apărut în sală și reprezentanții Armatei Române în frunte cu generalul Leonte (căpitan, Băgulescu și Mărculescu, locotenent Jileriu), un ochi n-a rămas neumezit.
Momentul era solemn. Așteptam toți cu sufletele la gură, această clipă a răscrucii istorice.
Ștefan Cicio–Pop deschide ședința Marii Adunări Naționale cu glas asemănător tulnicului din Țara Moților săi, frazele sale sacadate electrizează. După validarea mandatelor se constituie biroul cu octogenarul George Pop de Băsești în frunte. Discursul lui Vasile Goldiș, cu care prezintă adunării proiectul de rezoluție, este magistral; urmează cel al lui Iuliu Maniu, prin care se motivează acest proiect, al lui Iosif Jumanca, în numele Partidului Social Democrat, limpede și deosebit de impresionant și apoi cuvântarea lui Al.Vaida Voievod. Tot în tot a fost partea culminantă a Marii Adunări care a contopit sufletele într-un vifor de urale și căreia i-a urmat votul unanim dăruit de acest suflet, neamului întregit în acea clipă.
Și iarăși, când Ștefan Cicio–Pop a anunțat că sunt de față reprezentanți din Țara Mamă, când Vasile Goldiș, în moțiune a amintit întâia oară cuvântul România Mare și întreaga asistență a ovaționat în picioare, când același a vorbit în legătură cu revendicările noastre teritoriale din Transilvania, când reprezentantul social-democrației, cu glas ridicat a anunțat «…declarăm în fața Internaționalei și în fața întregii lumi că cerem unirea tuturor românilor», în același timp, răzbeau în sală uralele neostenite ale lumii de afară, căreia, în ger, îi țineau discursuri, în grupe, între alții, arhiereii, Stefan Cicio–Pop, Silviu Dragomir, Aurel Lazăr și alții… Președintele George Pop de Băsești, după acceptarea cu aclamație a moțiunii în urale care au durat minute de-a rândul, depunând pe masa biroului, mandatul Consiliului Național Român care și-a împlinit misiunea, nu a mai putut continua decât cu parafrazarea exclamației din Biblie a dreptului Simion: «Acum slobozește Doamne, pe robul Tău că văzură ochii mei mântuirea neamului meu românesc» și când, după alegerea Marelui Sfat Național, sala întreagă a intonat «Pe –al nostru steag e scris unire», șiroaie de lacrimi brăzdau obrajii tuturor celor prezenți, sus pe podium și jos în sală, «…lacrimile oratorilor în marile clipe când s-a înfăptuit crezul național al tuturor românilor și lacrimile celor de față când oratorii au atins struna ce vibra în toate sufletele, aceste lacrimi de bucurie, întâiele lacrimi de bucurie de când neamul românesc a luat ființă pe aceste plaiuri, au fost manifestarea cea mai curată a conștiinței naționale, a acelei conștiințe care a grăit întregei lumi cu putere, căci era glasul conștiinței unui neam de patrusprezece milioane…» am scris după Marea Adunare Națională în ziarul Românul.
Ochii și urechile celor care au participat în ziua de 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, în sală sau afară în ger și care ne-am simțit pentru întâia dată în larg, nestingheriți, au sorbit cu nesaț fiecare scenă, fiecare vorbă din ceea ce știam că nu are să se mai repete niciodată. Această atitudine de completă dăruire fiecărei clipe a mărețului act de la Alba Iulia a imprimat adunării din sală și de pe câmpia lui Horea, seninătate, demnitate, măreție, maiestate.
Toți veniseră la Alba Iulia ca la un praznic – a și fost cu adevărat mare praznic al românilor transilvăneni – ca după aceea să se întoarcă acasă. Și toți s-au întors într-adevăr acasă, căci puseseră la Alba Iulia ultima piatră unghiulară la temelia statului național român.
Ca un contrast al învierii unui popor, seara când vremea intrase în moină, am asistat la începutul retragerii jalnice dinspre răsărit a armatei lui Makensen. Simboliza rămășița unei lumi în dispariție. Zori și amurg.
Evenimente înlănțuite de istorie și precipitate tumultuos. Momente pe care le trăiești o singură dată și pe care nu le poți uita. Cele trăite de generația mea și de cele apropiate mie sunt scene de epopee națională.
Martor… am scris despre măreția de epopee a evenimentelor… cu emoția aceluiași care le-a trăit în nestăvilit iureș spre culmile tot mai înalte ale progresului și ca omagiu adus miilor de jertfitori pentru împlinirile de la 1 Decembrie 1918.”

Profesor, martor, Sabin Evuțianu
Mitropolia Banatului, Timișoara, an XVIII, 1968, nr.10-12, p. 590-593

Text semnalat de prof. dr. Maria Cochină

Proiect eTwinning

Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” a obţinut Certificatul European de Calitate pentru rezultate deosebite în proiectul eTwinning „Erasmus+ Let’s Join CodeWeek2019

Felicitări elevilor și coordonatoarei acestora, prof. Cristina Tomescu!

Erasmus+

Our culture,our future

Cultura noastră, viitorul nostru

 2020-1-RO01-KA229-079850_1

Rezumat

Proiectul este format din șase țări: Italia, Croația, România, Turcia, Portugalia, Macedonia, ce vor lucra împreună la explorarea patrimoniului cultural european tangibil și intangibil al fiecărei țări participante. Pe parcursul proiectului, în timp ce lucrează la activitățile acestuia, partenerii își vor compara tradițiile, vor găsi diferențe și asemănări, vor găsi diversitate în unitatea europeană. Toate popoarele își aduc contribuția la cultura lumii. De aceea, este important să respectăm și să protejăm tot patrimoniul cultural, prin legi naționale și tratate internaționale.

Patrimoniul cultural implică o legătură comună, apartenența noastră la o comunitate. Acesta reprezintă istoria și identitatea noastră, legătura noastră cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul nostru. În cazul „patrimoniului cultural”, patrimoniul nu constă în bani sau proprietăți, ci în cultură, valori și tradiții. Patrimoniul este o proprietate, ceva moștenit, transmis de generațiile anterioare. Așa că trebuie să îl protejăm și să ne asigurăm că este transmis generațiilor următoare. Acest proiect ne va motiva să realizăm această responsabilitate și va reaminti altora despre importanța patrimoniului cultural. În acest moment, o mare parte din responsabilitate le revine instituțiilor educaționale și publice. Obiectivul principal al proiectului este de a lucra la activități legate de patrimoniul cultural european. Patrimoniul cultural este comoara noastră și o valoare neprețuită pentru fiecare individ și pentru societate și, ca atare, ar trebui să fie păstrat pentru generațiile viitoare. Tinerii și elevii ar trebui să cunoască valoarea trecutului lor. Am ales următoarele obiective specificate în Cadrul european de Acțiune privind patrimoniul cultural pentru a obține o abordare holistică, pentru a privi patrimoniul cultural ca pe o resursă pentru viitor și pentru a pune oamenii în centrul său pentru:

• consolidarea unui sentiment de apartenență la Europa
• sensibilizarea cu privire la istoria și valorile comune europene
• concentrarea pe implicarea copiilor și tinerilor pentru un proiect european durabil și favorabil incluziunii
• o mai bună protecție, reutilizare, îmbunătățire, valorificare și promovare a patrimoniului cultural european
• răspândirea cuvântului despre importanța îngrijirii și transmiterii patrimoniului nostru comun
• încurajarea împărtășirii și aprecierii patrimoniului cultural european ca resursă comună
• explorarea provocărilor protejării patrimoniului cultural tangibil și intangibil în Contextul european.

În lumina ET 2020 (pentru promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active) va fi creșterea dintre țările noastre prin necesitatea de a include patrimoniul nostru: în cazul în care trecutul întâlnește viitorul, ce a acentuat rolul tinerilor în menținerea în viață a patrimoniului, a tradiției și a culturii în educație. Există multe forme de patrimoniu cultural, iar în proiectul nostru ne vom ocupa de ambele forme tangibile și intangibile.
Planificăm rezultate concrete datorită activităților noastre bazate pe proiecte
•CARTEA DE BUCATE
• Lista de zile speciale
•expoziție de cărți poștale
• E-broșură și Patrimoniile noastre
• fișiere PDF ale PLANURILOR DE LECȚII
•cluburi ale patrimoniului cultural &UNITs
•broșuri și Clipuri video LEGENDES
• Site de proiect/canal Youtube/ pagina FB
• integrarea patrimoniului cultural în programele noastre
• 4 proiecte eTwinning diferite & 2 evenimente eTwinning
• colecție de fotografii / desene cu instrumente tradiționale
•İmagini/ clipuri video cu clădiri, monumente, peisaje, artefacte
• un fișier PDF cu cărți, obiceiuri, folclor, tradiții, flora și fauna
•prezentări despre artiști celebri, sportivi, Laureați ai premiului Nobel și Oscar, muzicieni

Toate atelierele noastre, activitățile în pereche, excursiile, cluburile școlare și unitățile vor oferi explorarea potențialelor sinergii și provocări legate de protejarea patrimoniului cultural în contextul european. Activitățile LTT vor fi 4 elevi cu vârste cuprinse între 11-15 ani (primul și al patrulea LTT cu 5 elevi) și 2 profesori care vor fi selectați după criteriile stabilite. 10 dintre elevi vor avea obstacole economice/sociale/geografice.

Primul LTT va fi despre patrimoniul românesc tangibil si intangibil.
Al doilea LTT va fi despre patrimoniul macedonean tangibil si intangibil.
Al treilea LTT va fi despre patrimoniul italian tangibil si intangibil.
Al patrulea LTT va fi despre patrimoniul portughez tangibil si intangibil.
Al cincilea LTT va fi despre patrimoniul croat tangibil si intangibil.
Al șaselea LTT va fi despre patrimoniul turcesc tangibil si intangibil.
În timpul LTT participanții la activități își vor compara cultura cu ceilalți și vor avea respect
pentru ceilalți. Se vor explora monumente, îmbrăcăminte, opere de artă, situri de patrimoniu, artefacte, alimente, peisaje și tradiții orale prin metode de învățare bazate pe proiect.
Contribuții versatile ale acestui proiect au fost selectate pe termen scurt și lung pentru școlile noastre. Pe termen lung pentru școlile noastre, acest proiect va aduce:
-creșterea ratei de utilizare a patrimoniului cultural în curriculum
-sensibilizarea cu privire la protejarea patrimoniului cultural al Europei
-creșterea gradului de conștientizare a istoriei și valorilor comune europene
-dezvoltarea aspectelor educaționale pentru o Europă inclusivă și durabilă
-integrarea patrimoniului tangibil și intangibil prin predarea istoriei, sociologiei, ecologiei și
subiectelor de mediu.

Calendarul activităților


P1 alte evenimente de proiect 09-2020
Lansarea proiectului. Începe întâlnirea cu părțile interesate și personalul școlii.
O întâlnire online cu toți partenerii.
Testele preliminare și post-testele vor fi dezvoltate de către partenerul macedonean împreună cu serviciul de asistență.
P2 alte evenimente de proiect 10-2020
Site-ul proiectului va fi creat de către România
Turcia va crea site-ul de FB al proiectului și un grup închis pentru a comunica cu partenerii
Croația va începe votarea logo-ului și votarea sloganului prin formularele googlesheets și vor proiecta un banner folosind sigla votată.
Italia va crea un canal de youtube pentru a partaja înregistrări video în timpul mobilităților.
C1 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 11-2020 PATRIMONIUL CULTURAL ROMÂNESC
P3 alte evenimente de proiect 11-2020
Diseminarea activităților LTT din România: publicații și ateliere cu elevi/profesori/părinți
Proiectul eTwinning al României va fi creat după mobilitatea în România
Fiecare partener va crea UN COLȚ Erasmus+ în școlile lor
SEMINARII/REUNIUNI DE DISEMINARE
YouTube Channel Italia
P4 alte evenimente de proiect 12-2020
SEMINARII/REUNIUNI DE DISEMINARE vor fi organizate la fiecare școală despre patrimoniul cultural și vor fi invitate autoritățile locale, familii și persoanele interesate.
P5 alte evenimente de proiect 01-2021
Fiecare școală parteneră va înființa „patrimoniul cultural Club & Unitate”. Clubul școlar va fi format din profesori și studenții care vor participa la activitățile LTT. Grupul va fi format din profesorul care a acceptat responsabilitățile și s-a alăturat mobilităților.
Fiecare școală va partaja clipuri video pe Twinspace / Canal de youtube/pagina de FB/site-ul Italia va coordona procesul ca responsabil de Youtube

C2 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 03-2021 PATRIMONIUL CULTURAL MACEDONEAN
Vor fi difuzate activitățile LTT din Macedonia realizate de fiecare partener în propriile țări: publicații, ateliere cu elevi/profesori/părinți
Fiecare partener va trimite broșuri/publicații altor instituții și asociații din cadrul orașelor de proveniență

P6 alte evenimente de proiect 03-2021
Turcia va pregăti o colecție de E-Catalog cu materiale de patrimoniu ale celor 6 țări partenere. Va fi pregătit de Flipgorilla pe site-ul :https://madmagz.com/
Va fi o revistă colaborativă prin partajarea între parteneri pentru a lucra la ea.
P7 alte evenimente de proiect 04-2021
Ateliere cu Clubul patrimoniului cultural & Unitate din școlile partenere
Diseminarea activităților desfășurate de Italia în cadrul LTT: publicații, ateliere cu elevi/profesori/părinți
C3 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2021 PATRIMONIUL CULTURAL ITALIAN
P8 alte evenimente de proiect 05-2021
PRODUSE PROMOTIONALE (căni, pixuri) vor fi pregătite și livrate.
Înainte de raportul intermediar, va exista o examinare intermediară pe SKYPE. Această întâlnire va
fi organizată de România și se vor oferi chestionare / sondaje
P9 alte evenimente de proiect 07-2021
RAPORTUL intermediar: Fiecare echipă va pregăti sinteză și un raport de evaluare pentru școala coordonatoare, coordonatorul va pregăti raportul la jumătatea perioadei.
Rezultatele testelor și ale sondajelor vor fi împărtășite cu școala Română

P10 alte evenimente de proiect 09-2021
Diseminarea activităților Portugaliei în cadrul LTT: Publicații și ateliere cu elevi/profesori/părinți.
După activitățile desfășurate de Portugalia în cadrul LTT, Portugalia va iniția un proiect eTwinning denumit „Euromenko” despre dansul flamenco
C4 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 11-2021 PATRIMONIUL CULTURAL PORTUGHEZ
P11 alte evenimente de proiect 12-2021
*actualizarea site-ului web al platformelor online/Twinspace/FB/
YouTube:
România va actualiza site-ul proiectului
Turcia va actualiza pagina FB a proiectului
Italia va actualiza canalul de Youtube.
*Clubul patrimoniului cultural & unitate al fiecărei școli vor organiza excursii la alte școli, colegii, muzee, centre culturale etc
*Clubul patrimoniului cultural & unitate al fiecărui partener va vizita autoritățile locale și vor oferi câteva meșteșuguri culturale învățate în LTTuri precum: Cocoșii Portugaliei,
Ouă de paște românești, olărit de lut etc.
P12 alte evenimente de proiect 01-2022
*clubul patrimoniului cultural & unitate va organiza ateliere despre flamenco, cusut de mână, pictura pe ou, pictură pe ulcior, prepararea sosului pesto etc
P13 alte evenimente de proiect 04-2022
Un chestionar și un interviu vor fi puse în aplicare de toți partenerii pentru a testa motivația cu subiecte relevante; rețeaua de comunicare va fi creată de către partenerul italian.
*o broșura LEGENDS va fi pregătită de Macedonia
C6 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2022 PATRIMONIUL CULTURAL TURC
C5 schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi 05-2022 PATRIMONIUL CULTURAL CROAT
P14 alte evenimente de proiect 05-2022
Diseminarea activităților desfășurate de Croația în cadrul LTT: publicații și întâlniri cu elevii/profesorii/părinții
*Italia va compila filmele înregistrate în cadrul proiectului și va realiza un scurt film.
  Apoi, acesta va fi încărcat pe pagina proiectului, pagina FB, canalul de YouTube
*Croația va pregăti un fișier PDF de cărți, obiceiuri, folclor, tradiții, Flora& fauna fiecărei țări partenere
P15 alte evenimente de proiect 06-2022
Diseminarea activităților LTT din Turcia: Articole, știri, interviuri, ateliere cu elevi/profesori/părinți:
Fiecare partener va organiza ateliere de diseminare
Activitățile LTT turcești:
Școala turcă va colecta toate documentele de la parteneri și va pregăti e-bookletul proiectului ca fișier pdf și pe aplicația Flipgorilla: https:// www.flipgorilla.com/
P16 alte evenimente de proiect 07-2022
*Romania, in calitate de coordonator, va organiza o intalnire finala cu toti partenerii pentru evaluarea proiectului.
*toți cei care au luat parte la acest proiect vor disemina imaginile și statisticile, se vor ocupa de rapoturi publice și online
*România va pregăti raportul final pentru NA

Erasmus+

Robotics against bullying

Robotica şi  prevenirea fenomenului de bullying

  

Nr.ref. 2020-1-SE01-KA229-077805_2

Prezentare

Proiectul “Robotica şi prevenirea fenomenului de bullying” are o durată de 24 de luni ș implică 6 școli partenere din 6 țări (Suedia,Portugalia, Turcia, România, Estonia și Slovenia) : Storåskolan(coordonator), OS Sola Breg, Manisa Fen Lisesi, KuressaareGümnaasium, ColegiulNațional Tudor Vladimirescu, Agrupamento de Escolas da Batalha.

Fiecare vizită va dura 5 zile.

Partenerii vorparticipa prin 4 profesori ce vor colabora  pentru a creea un mediu sigur și disciplinat, unde profesorii pot preda și îsi pot atinge întregul potențial în şcoala lor.

Prin urmare, ne dorim să :

-ajutăm directorii si personalul școlii,parinţii în demersul lor contra bullying-ului

-publicăm o politică de condamnare  hărțuirii în fiecare școală

-folosim robotica pentru a îmbunătății reușitelea cademice ale studenților

-îndrumăm copiii hărțuiți împreună cu psihologii școlii

-oferim informații despre comportamentul studenților si hărțuirea în școli

-folosim robotica pentru a preveni hărtuirea înainte ca aceasta să aibă urmări legale

-oferim informațiile necesare de îndrumare pentru școli pentru prevenirea și combaterea hărțuirii

-prevenim hărțuirea cu ajutorul roboticii prin schimbul de experiențe/practici bune

-ajutăm hărțuitorii să recunoască de ce comit aceste acțiuni și să își îndrepte comportamentul

-susținem studenții agresați prin robotică, care va oferi abilități de rezolvare a problemelor și încredere de sine

-îmbogățim experiența profesională a profesorilor implicați

-creăm o legătură între lumea educației și cea din afara școlii

-prevenim hărțuirea încă de la primele ei  aparițiiși nu îi oferim oportunitatea de a escalada pană la un punct la care elevii ar suferi emoțional sau fizic

Datorită metodelor menționate mai sus, cele 12 scopuri ale proiectului vor fi atinse dupăcele 6 vizite ale staff ului după cum urmează:

C1(SE):analizarea tuturor tipurilor de hartuire

C2(PT):hărțuirea cibernetica

C3(SI): hărțuirea cibernetica

C4(TR): hărțuirea fizica

C5(RO):hărțuirea verbala

C6(EE): toate tipurile de hărțuire

Activitățile din Suedia, România, Slovenia, Turcia, Portugalia, Estonia vor fi despre crearea de activități educaționale, jocuri, planuri de performanță cu robotică.

Activitățile și obiectivele noastre se vor realiza în armonie. Toate activitățile vor duce  la realizarea obiectivelor din  cadrul orarului, diseminării și planului de urmărire. Participanții noștri vor folosi activitățile / planurile dezvoltate în timpul mobilităților cu profesorii. Activitățile noastre LTT au fost modelate pentru a găsi o nouă metodă. Acestea facilitează contactul între instituțiile participante nu doar la nivel național, ci și transnațional. Aceste linkuri oferă o oportunitate de a împărtăși informații de mediu, bune practici despre protejarea copiilor noștri împotriva agresiunii cu abilități implicate de LEGO EV3, VEX IQ, MBOT, LEGO SPIKE etc.

Rezultatele pe care proiectul le va crea (atât tangibile, cât și intangibile) sunt direct legate de nevoile identificate și detaliate la începutul acestui formular, cum ar fi e-Booklet / e-magazine despre Jocuri Anti-Bullying, Raport public și scurt video Antibullying, Club Antibullying , Crearea de politici privind reclamațiile, Fluturași / broșuri / afișe antibullying, web-siteul  proiectului / canal Youtube / pagina FB, rapoarte de consiliere școlară, reducerea cu cel putin 5% a fenomenului  de agresiune, creșterea cu 5%  a performantelor  academice .

Planificăm să implicăm școlile ca beneficiari activi. Proiectul nostru va contribui la crearea unor medii școlare mai sigure pentru profesori și elevi. Cu toții ne propunem să facem școlile noastre locuri mai prietenoase pentru profesori și elevi și să folosim noua metodă: utilizarea roboticii ca instrument de prevenire a agresiunii prin intermediul cluburilor anti-bullying timp de mulți ani in şcoli.

Metodologii:

Erasmus+

Geoparcurile ca puncte educationale

Prezentare

Geoparcurile se referă la amenajarea zonelor natural în care elementele de patrimoniu geologic, geomorfologic, biologic și cultural sunt rare, estetic, științific și economic valoroase pentru scopuri educaționale, turistice și economice. Conservarea și durabilitatea sunt foarte importante în aceste domenii. Deși nu se știe, este un fenomen care se încearcă a fi creat în întreaga lume, datorită conștientizării educației și protecției și dezvoltării economice datorită Geoparcurilor. Cea mai eficientă educație pentru a introduce lumea în societate în orice mod și pentru a crea o conștientizare a protecției naturii este educația data în natură. De aceea, formarea geopark este atât de importanta. Conștientizarea conservării este baza continuității vieții naturale. Dacă dorim să transferăm ceea ce avem generațiilor viitoare, trebuie să începem prin a le proteja mai întâi. Toate structurile (fosile, roci, minerale și formațiuni morfologice) care descriu procesele de la formarea scoarței terestre până în prezent sunt produse ale unor perioade geologice lungi. Dacă aceste structuri care aparțin întregii umanități sunt pierdute, ele nu pot fi reproduse. Pentru ca generațiile următoare să înțeleagă, să recunoască și să învețe despre natura în care trăiesc, materialul la îndemână trebuie să fie natura însăși. În acest moment, educația geopark pentru incluziune și protecție a motivat 6 scoli din Spania, Portugalia, Croația, România, Grecia, Turcia să se întâlnească. Parteneriatul nostru, care a început cu un proiect eTwinning, a fost încununat cu acest proiect Erasmus, pentru a crește gradul de conștientizare a Geoparcurilor în țările noastre și pentru a dezvolta un proiect de integrare a acestuia în cadrul programei noastre educationale. Deoarece schimbările climatice și încălzirea globală care amenință lumea noastră necesită conștientizarea acțiunilor colective pe scena internațională. În acest proiect, vor avea loc activități de formare și cercetare în zonele UNESCO GEOPARK. Prin proiectul nostru, elevii noștri se vor apropia de natură și vor învăța direct în lumea magică a acesteia, odată cu includerea pierderilor suferite de natura, durabilitatea Geoparcurilor și educație. Astfel, scopul nostru este de a 1. Crește gradul de conștientizare sociala cu privire la protecția și durabilitatea Geoparcurilor 2. Asigura înființarea de cluburi Geopark în școli 3. Asigura că geografia, geologia și științele naturii sunt preferate de studenții noștri. 4. Observa mediul în zonele geopark, valoarea pe care o adaugă la acea regiune, importanța patrimoniului său geologic în istorie și societate cu studenții noștri 5. Învata elevii observând zonele geologice și estetice, peșteri de lavă, cascade frumoase, spa-uri, cosuri de fum și formațiuni de rocă în Geoparcuri. Ca 6 țări diferite, ne propunem să oferim soluții la problemele de mediu și globale concentrându-ne pe geodiversitate, geopatrimoniu, geo-protecție, geoproduse, geomorfologie, geoparcuri, Rețeaua Europeană Geopark, Rețeaua Universală Geopark. Proiectele noastre vor dura 24 luni.

Cele 6 activități LTT sunt: C1: activitati la Kula-Salihli Geopark C2: activitati la Lesvos Geopark C3: activitati la Azuros Geopark C4: activitati la Hateg Dinosaurus Geopark C5: activitati la Papuk Geopark C6: activitati la El Hierro Geopark

Activitățile C1 vor fi desfasurate cu 3 profesori de la fiecare partener.

Alte LTT-uri vor fi cu 4 elevi (11-15 ani) și 2 profesori (geografie, știință, biologie sau științele pământului) de la fiecare partener. Un total de 15 elevi dezavantajați vor beneficia, de asemenea, de activitățile LTT. Activitățile noastre geopark din Turcia, Spania, Portugalia, Croația, România și Grecia ne vor permite să ne atingem obiectivul menționat mai sus. Toate activitățile noastre sunt în armonie cu obiectivele noastre. Toate activitățile locale, naționale și internaționale pe care le planificăm și le proiectăm ne vor permite să atingem obiectivele principale în calendarul proiectului nostru, în etapele de monitorizare și diseminare.

METODOLOGIE: Metode de învățare bazate pe proiect și experiențiale vor fi utilizate în proiectul nostru. Elevii noștri vor participa la lucru în echipă, vor face prezentări, vor efectua experimente, vor face observații în natură, vor participa la diverse activități cu ajutorul geologilor, experților, își vor asuma responsabilitatea și vor învăța să învețe. REZULTATE CONCRETE -Banner /logo -raport public -eTwinning Project -e-Booklet -e-magazine –bloguri de învățare–video conștientizare Geopark –Statistici Test Evaluare –Cluburi și unități scolare Geopark –activitati si planuri de lectii Geopark- pagina web, canal de YouTube, pagina de Facebook, Erasmus Corner- Workshop-uri despre dinozauri, minerale, fauna, flora, etc. Prin proiectul nostru, vor fi elaborate planuri de lecție pentru a face Geoparcurile un punct de instruire pentru studenți. Acesta va încuraja elevii să participe la conservarea naturii și va asigura înființarea de cluburi și unități Geopark în școlile din apropiere. Elevii noștri se vor concentra pe geologie și științele naturii în alegerea profesiei lor. Datorită utilizării Geoparcurilor ca puncte educaționale, elevii noștri vor dobandi conștientizarea Geoparcurilor.

Lista funcțiilor CNTV

Progam de funcționare

An școlar 2020-2021

Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” va funcționa în perioada următoare, după următorul program:

Clasele CP+I+VIII+XII – vor funcționa dimineața începând cu ora 8.00.
Clasele II+III+IV+V+VII+XI – vor funcționa dimineața începând cu ora 8.15
Clasele VI+X – vor funcționa după-amiaza începând cu ora 14.00
Clasele a IX-a – vor funcționa după-amiaza începând cu ora 14.15

 

 

Documente înscriere clasa a IX-a

Rezultate EN 2020

Drum lin, Doamna Profesoară

Din jocul vieții, astăzi a ieșit pentru totdeauna, unul dintre cei mai buni prieteni ai adolescenților, un apropiat al sufletelor lor, ea însăși un copil.

Dăruire, bunătate și o dragoste extraordinară de oameni: așa ne-o vom aminti mereu pe doamna profesoară Carmen Negrea, plecată astăzi către o lume care avea nevoie de zâmbetul și frumusețea sa interioară.

            Profesor de informatică la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, doamna profesoară Carmen Negrea lasă un gol imens în sufletele celor dragi. E greu să accepți că o persoană plină de viață, mereu implicată, întotdeauna alături de elevii și de colegii săi, nu va mai păși niciodată în curtea școlii unde a fost profesor dedicat.

            Dornică de a cunoaște și a-i determina pe ceilalți să cunoască, doamna profesoară a pregătit generații de elevi care o prețuiesc și o iubesc. Atentă la nevoile celor mai puțin norocoși, a încercat să îi ajute, implicându-se în numeroase acțiuni de voluntariat. Nu a ezitat niciodată să își sprijne elevii sau colegii, a predat cu dăruire, iar dragostea i-a fost răsplătită cu admirația și dragostea elevilor, care astăzi își amintesc bucuria doamnei profesoare de a trăi și de a dărui.

            Oamenii buni nu mor niciodată! Se mută doar, într-un colț de cer și ne  îndrumă gândurile, au grijă ca tot ceea ce au sădit în timpul vieții să dăinuie. Laboratorul de informatică, holurile, cancelaria și curtea școlii vor păstra mereu spiritul tânăr al doamnei profesoare, iar sunetul clopoțelului va fi mai trist, căci un alt dascăl de excepție ne  veghează acum din cer.

            Nu murim, plecăm doar puțin, iar dorul îl alinăm cu amintirile care vor fi mereu cu noi.

            O viață întreagă dăruită școlii, copiilor, familiei, Învingătoare, Părinte pentru atâtea generații, Veselă, Copilăroasă, Iubită, așa veți rămâne,  doamna profesoară Carmen Negrea,  în gândurile și în sufletele noastre.

Cu recunoștință,

Conducerea și profesorii Colegiului Național „Tudor Vladimirescu”

_________________________
G h i d u r i
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a fost admis în rețeaua
Școlilor Asociate pentru UNESCO (ASPnet) Ordinul Ministrului Educației
nr. 3133/14.02.2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu,
membru al Alianței Colegiilor Centenare
24 octombrie 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ EUROPEANĂ
30 mai 2022
_________________________
CNTV Târgu Jiu
a primit titlul de
ȘCOALĂ ERASMUS+
23 februarie 2021
_________________________
_________________________
Prevenirea corupției prin măsuri de sprijin integrate
Proiectul
„Integritate și Transparență”
,
cofinanțat din Fondul Social European prin POCA
_________________________
_________________________
CNTV – instituție acreditată
Erasmus+,
din 23.02.2021
_________________________
CNTV – premiat cu titlul de
„Școală eTwinning”,
în urma desfășurării unor importante proiecte europene.

.
_________________________
Din anul 2020, CNTV a devenit „ȘCOALĂ-AMBASADOR a PARLAMENTULUI EUROPEAN”, titlu conferit de Parlamentul European, în cadrul Concursului EPAS – Școli Ambasador.
_________________________
CNTV – Centru de pregătire pentru examenele Cambridge _________________________
_________________________

Arhivă

iunie 2023
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930